“Diversiteit in organisaties versterkt de kwaliteit van het werk.”

Verhalen

In oktober organiseerde de Rijksoverheid de Week van de diversiteit. Doel hiervan was om aandacht te vestigen op de meerwaarde van diversiteit en inclusie binnen de Rijksoverheid. Als groeiende organisatie, met ruim 1.400 medewerkers, zet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich in voor een divers personeelsbestand. Wat is de meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer? En waarom verdient dit onderwerp blijvende aandacht? Natascha Pahladsingh, teamleider HRM, en Filiz Tozak, senior beleidsadviseur HRM, geven een kijkje in de keuken.

Natascha Pahladsingh en Filiz Tozak
Natascha Pahladsingh, teamleider HRM en Filiz Tozak, senior beleidsadviseur HRM

Natascha: “Met diversiteit en inclusie bedoelen we dat een personeelsbestand varieert in bijvoorbeeld leeftijd, sekse of etnische achtergrond. En dat je in alle lagen van je organisatie verschillende mensen met kwaliteiten en eigenschappen hebt zitten. Maar ook dat je je inzet voor een gelijk aandeel van vrouwen in topposities. Dat mensen met verschillende geaardheden en mensen met westerse en niet-westerse achtergronden gelijke kansen krijgen. Vanuit mijn rol als teamleider blijf ik hier aandacht voor vragen. Ik vind namelijk dat organisaties zich bewust moeten zijn van de toegevoegde waarde van diversiteit. Het komt uiteindelijk de kwaliteit van het werk ten goede. Alle perspectieven van deze verschillende groepen tezamen geven een bredere kijk op vraagstukken en situaties die spelen in het werk.”

Diversiteit op alle plekken binnen de ILT

Organisaties willen tegenwoordig dat hun personeelsbestand een afspiegeling is van de multiculturele en diverse samenleving. Dat is ook vaak terug te lezen in vacatureteksten. Volgens Filiz heeft de ILT al behoorlijk wat stappen in die richting  gezet: “Wij willen diversiteit terug laten komen in ons hele personeelsbestand. Wij houden ons hier bij het werven van personeel actief mee bezig. En dat doen we niet alleen bij de ILT. Rijksbreed is het bijvoorbeeld de ambitie om vrouwen 30 procent van de topposities te laten bekleden.”  

Natascha Pahladsingh

Sociale veiligheid

Volgens Natascha is ook sociale veiligheid op de werkvloer een belangrijk thema. “Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te zijn. En om zich verder te ontwikkelen. Als voorbeeld noemt Natascha de mix tussen jongere en oudere medewerkers. “Jonge mensen moeten verfrissende ideeën kunnen uiten. En daarmee kunnen zij bijvoorbeeld een eyeopener bieden om processen anders in te richten dan collega’s gewend zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen van verschillende leeftijden verschillende behoeftes hebben. Jongeren moeten het vak bijvoorbeeld echt nog leren en een netwerk opbouwen. Zij zoeken meer verbinding. En dat is soms iets lastiger als de rest van het team op afstand werkt. Je moet elkaars behoeftes kennen en respecteren. Dat doe je door open het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Elkaar inspireren

Filiz: “De afgelopen tijd hebben wij 400 relatief jonge collega’s aangenomen. Met een mooie uitwerking. Je ziet namelijk dat jongere collega’s dankbaar gebruik maken van de ervaring en expertise van de collega’s die hier al langer werken. En de oudere garde kan op haar beurt iets opsteken van de actuele kennis en de frisse blik van de jongere groep. Die recente kennis in combinatie met jarenlange praktijkervaring kan leiden tot mooie innovaties. In een veilig werkklimaat komen alle medewerkers in hun kracht. Met gelijke kansen komt ieders talent tot zijn recht.”     

Filiz Tozak

Afstand tot de arbeidsmarkt

Naast een divers personeelsbestand op het gebied van sekse, leeftijd en etnische achtergrond zet de ILT zich in voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen met een sociale, lichamelijke of psychische beperking, bijvoorbeeld Wajongers. Filiz: “Wij zijn blij met de vele nieuwe collega’s die we uit deze doelgroep hebben mogen verwelkomen. We, en in het bijzonder de betreffende teamleiders, hebben tijd en aandacht geïnvesteerd om deze mensen te werven. En om ze op hun kwaliteiten in te zetten. Met een mooi effect; goede ervaringen op de ene afdeling vormen een eyeopener voor de andere afdeling.”   

Blijvende aandacht

Volgens Natascha is het zaak de aandacht voor diversiteit en inclusie vast te houden. “Je moet hier niet alleen in een themaweek aandacht aan besteden. Daarmee doe je het onderwerp tekort. Een themaweek zet je in om met activiteiten en lezingen bewustwording te creëren. Om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik hoop dan ook dat wij de komende jaren, met zijn allen, nog meer aandacht aan dit onderwerp zullen besteden.”  

En dat gaan we doen, met meer verhalen over diversiteit en inclusie bij de ILT. Lees hier bijvoorbeeld het verhaal van Agata, die met een Wajong-regeling bij de ILT aan de slag ging.