Bart Groothuis, senior-inspecteur gevaarlijke stoffen, over de invloed van moderne inspectiemiddelen

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, door de lucht, over zee en binnenwateren. Bart Groothuis is senior inspecteur gevaarlijke stoffen bij de ILT. Hij voert selecties en inspecties uit voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee, de zogeheten International Maritime Dangerous Goods Code. De inspecties vinden plaats in havens of bij bedrijven, die zijn betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor dit toezicht werkt Bart samen met onder andere de Douane, havenbedrijven en de Nederlandse voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). In 2002 startte Bart als inspecteur. Hij vertelt over de invloed van moderne inspectiemiddelen op zijn werk. En hoe zowel de inspectie als de zeevaartsector de vruchten plukt van deze innovaties.  

“Ik wil samen met de Douane en de NVWA ons inspectieproces verfijnen. Bedrijven die zich netjes aan de regels houden, kunnen we dan nog meer ontzien.”

Bart Groothuis inspecteur gevaarlijke stoffen
Beeld: ©ILT
Bart Groothuis

Bart: “Ik weet nog goed dat ik mijn beginperiode als inspecteur richting de haven ging en dáár bepaalde wat ik precies ging inspecteren. Nu gaat dat anders. Voordat het schip in de haven is, maken de ILT of de Douane vaak al selecties op basis van databronnen in verschillende systemen voordat zij gaan inspecteren. Zo weten betrokken bedrijven vooraf dat hun goederen worden geïnspecteerd en dus dat hun vracht nog even moet  wachten op verder vervoer vanuit de haven. De winst is dat bedrijven voorbereid zijn: de logistiek wordt minder verstoord. Tegelijk kunnen inspecteurs zich meer focussen op ladingen die een risico kunnen vormen omdat de gegevens van de lading al bekend zijn. Zowel het werk als de omgeving zijn in de afgelopen 20 jaar  enorm veranderd. Kortom, er is tegenwoordig veel meer relevante informatie beschikbaar.”

Gerichtere samenwerking

“Door de huidige systemen is er meer informatie. Door gebruik te maken van selecties op basis van risico’s vooraf werkt de ILT veel effectiever en gestructureerder, ook samen met andere inspectiediensten. Neem bijvoorbeeld de samenwerking met de NVWA. Zij houden toezicht op pesticiden. Tijdens hun inspecties kunnen zij stuiten op afwijkingen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Die informatie gaat dan rechtstreeks naar de ILT en vice versa. We kijken tegenwoordig vanuit verschillende invalshoeken naar ladingstromen. Door deze integrale benadering zie ik ook veel meer soorten lading die voor meerdere inspectiediensten interessant kunnen zijn.”   

containerhaven vrachtwagens
Beeld: ©IenW

Mainport Rotterdam

“De ILT inspecteert veel gevaarlijke stoffen die binnenkomen in de haven van Rotterdam en daarna verder vervoerd worden naar een bestemming in Nederland of andere landen in Europa. De ILT heeft de mogelijkheid om de lading, die niet voldoet aan de eisen, eerst te laten corrigeren voordat een bedrijf de lading verder mag vervoeren. Door haar toezicht voorkomt de inspectie schade aan gezondheid, milieu en infrastructuur. De grootste uitdagingen in mijn werk vind ik het filteren van de ladingen met een hoog risico uit de enorme stroom van goederen. De grootste kans voor het optimaliseren van het selectieproces zie ik in het verder verbeteren van de informatie-uitwisseling en de samenwerking met andere overheden en bedrijven. Als inspectie zetten wij ons in om de overtreders sneller te traceren en de goed presterende partijen met rust te laten.”       

Wens voor de toekomst

Al met al ziet Bart een enorme vooruitgang in termen van efficiëntie en selectiviteit: “In een tijdsbestek van 20 jaar inspecteert de ILT veel gerichter: zendingen met een groot risico krijgen meer aandacht. Voor de toekomst hoop ik dan ook dat de ILT en de zeevaartsector de vervoersrisico’s verder kunnen verkleinen. Samen met mijn collega’s bij de ketenpartners van de Douane en de NVWA kan ik ons inspectieproces verder verfijnen. Bedrijven die zich netjes aan de regels houden, kunnen we dan nog meer ontzien.”

Video Inspectie gevaarlijke stoffen op zee

ILT en Douane inspecteren op gevaarlijke stoffen op de Maasvlakte
Spreker: Bart Groothuis, senior inspecteur gevaarlijke stoffen

BART GROOTHUIS: We zijn hier voor een inspectie vervoer gevaarlijke stoffen en specifiek vervoer gevaarlijke stoffen over zee. De container is vooraf geselecteerd op basis van risico-indicatoren. Die risico-indicatoren geven een uitworp. En die uitworp wordt geselecteerd voor inspectie. We hebben deze container geselecteerd voor een inspectie vervoer gevaarlijke stoffen, omdat de afzender bij ons niet bekend was. En we dus daar geen informatie van hebben. En we dus ook niet weten of die afzender wel of niet voldoet aan wet- en regelgeving.

De documenten hebben we al ontvangen. Nadat de container opengaat kijken we naar stuwage, of er opschriften voor gevaarlijke stoffen op de vaten zitten en of de vaten op de juiste manier gekeurd zijn. We kijken dan specifiek naar de keuring van het vat. Dat zie je op die witte sticker in de hoek. De opschriften voor vervoer gevaarlijke stoffen. Dat bekend is wat wat is. En dat is het etiket zelf. En dat is het UN-nummer. Dat is ook de omschrijving. En hier zie je ook dat het een milieugevaarlijke stof betreft.
Alle items, die we zien tijdens de inspectie, die voeren we ook direct in in het systeem. Daar hebben we dus een device voor, om al die gegevens vast te leggen. Die verschijnen dan ook in een rapport, wat richting de partij gaat die gecontroleerd is. Dus daar komt in of alle aspecten goed waren. Dan krijgen ze dat te horen. En als er dingen afwijken, dan zit dat in hetzelfde rapport, wat we hebben gezien en welke afwijkingen genoteerd zijn.

VOICE-OVER: Na de inspectie geeft de inspecteur een oordeel over het transport. Is alles in orde? Dan geeft de inspecteur de zending direct vrij. Bij overtredingen zijn er twee mogelijkheden. Zijn de risico's voor het vervoer beperkt? Dan geeft de inspecteur de overtreder een waarschuwing. De zending wordt direct vrijgegeven. Levert de overtreding duidelijke risico's voor het vervoer op? Dan moet de afwijking hersteld worden, voordat de lading verder kan worden vervoerd. Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen kan de inspecteur ook een proces-verbaal opmaken.

BEELDTEKST: Meer weten? www.ilent.nl
Een productie van de Inspectie Leefomgeving en Transport copyright 2021