Verhalen

“Als inspecteur mag je gericht doorvragen waarom mensen bepaalde keuzes maken.”

Renate van der Molen werkt 25 jaar lang als inspecteur op milieu-onderwerpen. De laatste 7 jaar is zij inspecteur buisleidingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Begin 2020 merkt Renate dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Dat zij zich nieuwe onderwerpen eigen wil maken. Renate oriënteert zich op nieuwe carrièrekansen. Bij de koffieautomaat spreekt zij collega’s die haar vol enthousiasme vertellen over hun werk, waaronder inspecteurs die voor Rail werken. In haar zoektocht stuit zij op een vacature als inspecteur rail bij de ILT. Met de mooie verhalen van haar collega’s in het achterhoofd besluit Renate te solliciteren. Na enkele fijne gesprekken maakt ze in het begin van de coronacrisis de overstap van buisleidingen naar rail.    

Renate van der Molen
Beeld: ©ILT

Renate omschrijft de ILT als een warm bad vol met mensen die passie voor hun werk hebben. Het is dan ook een bewuste keuze om voor de ILT te blijven werken: “Onze inspectie werkt aan onderwerpen die maatschappelijk gezien van groot belang zijn. Bij de ILT is inhoudelijke kennis van het vakgebied heel belangrijk. Technische kennis is daar een onderdeel van. Of je nou bij scheepvaart, luchtvaart of rail werkt. Die vakinhoudelijke kennis heb je altijd nodig om te kunnen inspecteren. Wat ik zo leuk vind aan het vak van inspecteur, is dat je je nieuwsgierigheid vanuit diverse oogpunten kan inzetten. Zoals mijn belangstelling voor hoe dingen technisch gezien werken. Maar bovenal sta je als inspecteur in contact met mensen en moet je met al je kennis van zaken gericht doorvragen. Achterhalen waarom zij bepaalde keuzes maken, wat hun diepere beweegredenen zijn.“

Rekening houden met andere factoren

“Er zijn natuurlijk veel inhoudelijke verschillen tussen de vakgebieden buisleidingen en rail. Voor beide onderwerpen geldt dat je als inspecteur veel van de inhoud moet weten om je werk goed te kunnen doen. Binnen de teams Rail houden wij toezicht op het vervoer van goederen en reizigers, infrabeheer en materieel. Maar ook lokaal vervoer van trams en metro’s horen bij ons werkpakket.

Het grootste verschil is dat buisleidingen in de grond liggen en dat treinen zich voortbewegen. Bij milieu-onderwerpen kijkt de toezichthouder naar de effecten van een bedrijf op diens omgeving. Bij rail heb je met meer factoren te maken, dan de effecten op de omgeving. Het rijden met een voertuig brengt ook weer eigen risico’s met zich mee. En tegen deze mogelijke gevaren willen wij, als inspectie, de maatschappij beschermen.”

Goed beslagen ten ijs

“De coronacrisis brengt uitdagingen met zich mee bij het inwerken in een nieuwe functie. Een voordeel in mijn huidige inwerkprogramma, is dat we met 6 nieuwe personen in het opleidingsgroepje zitten. Zo kunnen we veel van elkaar leren. Sommigen van ons hebben al een achtergrond op het gebied van rail, anderen niet. We krijgen een gevarieerd opleidingsprogramma aangeboden. Zowel online, als in de praktijk. Op locatie nemen we uiteraard de coronaregels in acht. De ILT geeft mij de mogelijkheid om me goed om te 

spoorbrug gefotografeerd via drone
Beeld: ©ILT

scholen. Mede daardoor kan ik straks mijn werk vakinhoudelijk goed uitvoeren.
Piketdiensten zijn ook onderdeel van dit werk. We leren werken met de systemen die we gebruiken om ons een beeld te vormen van de gevaren en de effecten van binnengekomen piketmeldingen. Ik heb inmiddels enkele keren tijdens kantoorpiket meegelopen. Dan begeleidt een ervaren collega je om een piketmelding te beoordelen. Vervolgens bepaal je of de gebeurtenis zodanig ernstig is dat er een collega ter plaatse moet gaan.”

Aanzetten tot meer bewustwording

“Naast de interne opleiding werk ik aan het project Veiligheidscultuur. Wij willen bijdragen aan een positieve veiligheidscultuur bij spoorwegondernemingen. Kort gezegd willen wij dat zij zich nog meer inspannen om een omgeving te creëren, waarin zij leren van incidenten of voorvallen. En om deze in de toekomst te voorkomen. Omdat spoorveiligheid belangrijk is voor de ILT, is het programma ‘Veiligheid op het spoor’ gestart. Een deelproject daarvan is veiligheidscultuur. Wij gaan met spoorondernemingen in gesprek om het belang van een positieve veiligheidscultuur te benadrukken. Als inspecteur probeer ik spoorwegondernemingen zelf meer te laten reflecteren op de achtergronden van hun keuzes. Het doel daarvan is dat ze ervan kunnen leren. Ik haal er voldoening uit om mijn bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van een veiliger spoor. Dat doe ik samen met mijn collega’s. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme.”
 

Ook een carrière bij de ILT? Bekijk het vacatureoverzicht op werkenvoornederland.nl.