“Mijn grootste drijfveer is bijdragen aan de veiligheid van mensen die langs het spoor wonen.”

Verhalen

Najaar 2020. In het hart van de coronacrisis bedenken railinspecteur Max van de Riet en zijn collega’s een creatief plan voor het inspecteren, binnen de gestelde corona-eisen. Het idee om op de Brabantroute met drones te inspecteren is daarmee geboren. Deze treinroute wordt tijdelijk intensiever gebruikt. De Brabantroute loopt door een aantal steden: Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo en een aantal kleinere gemeenten. Door intensiever gebruik op dit spoor is er ook meer onderhoud nodig. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat ProRail het onderhoud goed doet, zodat treinen veilig over dit traject kunnen rijden.

Max van de Riet

Max: “Er is tijdelijk minder goederenvervoer mogelijk via de Betuweroute door werkzaamheden op het aansluitende Duitse spoor. Het treinverkeer wordt daarom omgeleid en gaat vooral over de Brabantroute, via Venlo naar Duitsland.
Met de toename van het goederenvervoer worden ook meer gevaarlijke stoffen door deze woongebieden vervoerd. Gelet op het belang van deze route en de toegenomen risico’s, vindt de ILT het daarom belangrijk de veilige berijdbaarheid extra te monitoren.”  

Vinger aan de pols

“Door de toename van het treinverkeer over de Brabantroute slijt het spoor sneller. De ILT houdt de vinger aan de pols of het onderhoud van de infrastructuur voldoende is afgestemd op de huidige verkeerstoename. De ILT voerde in 2016 inspecties op de Brabantroute uit. Toen is vastgesteld dat het onderhoud en de veilige berijdbaarheid goed waren. We vergelijken de huidige staat van de infrastructuur met die van 2016. Uit die nieuwe resultaten kunnen we afleiden of de infrastructuur voldoet en veilig is voor de verkeerstoename.”

Brainstormen

In het najaar van 2020 besluiten Max en zijn collega’s dat het een goed moment is om de staat van onderhoud op de Brabantroute opnieuw te inspecteren. Max: “Ik stelde voor om de inspecties zo snel mogelijk op te starten; deze kunnen namelijk geheel volgens de corona-regels worden uitgevoerd. Er is immers geen contact met derden nodig. Tijdens brainstormsessies en het schrijven van het plan van aanpak, kwamen er allerlei nieuwe ideeën in ons op.” 

Inzet drones waardevol

“Een mooi voorbeeld van een nieuw idee was om te testen of, en in hoeverre, wij drones konden inzetten bij deze inspecties. Testen wezen uit dat drones inzetbaar zijn om dingen vast te leggen op plekken die voor de mens soms te risicovol zijn om te betreden. Van de ingezoomde dronebeelden krijgen wij dan een indicatie of en waar we zelf ter plaatste moeten gaan. Naast de inzet van drones maakten we van de gelegenheid gebruik om een aantal nieuwe collega’s een ‘kijkje in de keuken’ te geven bij onze railinspecties. Wij konden hen zo laten zien met welke complexe factoren een railinspectie te maken heeft.

Drone ILT

Vervolgstappen

“Naast drones, maakten we dit keer ook gebruik van een inspectie-applicatie op een tablet. Dat is een bestaande app die we geüpdatet hebben en aangepast aan de situatie van de Brabantroute. De resultaten delen wij met ProRail. Ook zijn alle ingevoerde data direct toegankelijk, voor zowel de inspecteurs als de analisten van de ILT. De vervolgstap is dat deze collega’s samen de vergelijkingen tussen 2016 en 2021 gaan maken.” Tot slot zegt Max: “Spoorveiligheid is mijn grootste drijfveer. Ik vind het fijn om mijn steentje bij te dragen aan de veiligheid van omwonenden.”