Verhalen

“Iedere dag een gevoel van trots omdat ik bijdraag aan een veilig, betrouwbaar en duurzaam Nederland”

1 mei 2020: dat was de dag waarop Jean d’Amour Ntirenganya binnenstapte bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als data-analist. Daarvoor had hij al het nodige ondernomen. Een werkervaringstraject doorlopen bij Rijkswaterstaat. Opgetreden als project- en programmamanager bij diverse ngo’s (niet-gouvernementele Organisaties). En een stichting opgericht voor kinderen met een handicap (IREME Foundation). Zijn reden om bij de ILT te gaan werken? “Ik wilde een waardevolle rol voor de maatschappij vervullen.”

Optimaliseren van het ILT-toezicht

Als data-analist binnen de ILT houdt Jean zich bezig met het koppelen van verschillende kwantitatieve gegevensbronnen om zo signalen en trends op het gebied van milieu, transport en leefomgeving in kaart te brengen. “Vervolgens geef ik adviezen die inspecteurs en andere partijen kunnen gebruiken in hun werk. Samen met mijn collega’s stel ik ook risicoanalyses op. Daarmee zorgen we dat het toezicht van de ILT zich richt op de prioriteiten.” Zo is er het programma Schoon Schip waarbinnen de ILT onder meer werkt aan het toezicht op de zwaveluitstoot door de zeescheepvaart. Dankzij Jean en zijn collega’s is duidelijk wat het risico en de emissiegraad van CO2, zwavel en andere zorgwekkende stoffen zijn. Zo kan milieu- en gezondheidsschade worden beperkt.

Geen werkdag hetzelfde

Omdat het werkveld van de ILT zo breed is, is voor Jean iedere werkdag anders. “Toch zijn er wel een paar terugkerende taken. Zo voer ik dagelijks analyses uit en ben ik bezig met het voorbereiden en geven van adviezen. Ook is er wekelijks een afdelingsoverleg en volg ik verschillende opleidingen. Op vrijdagen neem ik graag samen met mijn collega’s deel aan een gezellige digitale borrel. De rest hangt af van de situatie. Zo kan ik plots een bilateraal overleg met een opdrachtgever hebben of duik ik met spoed diep in bepaalde gegevens om een overzicht op te stellen.”

“We maken maatschappelijke problemen zichtbaar, tonen alle mogelijke risico’s en komen met praktische en duurzame oplossingen.”

"Gelukkig zijn binnen de ILT al mijn wensen vervuld."

Gevraagd naar de leuke en minder leuke kanten van zijn werk, is Jean duidelijk. “Ik vind mijn functie sowieso leuk! Kijkend naar de leukste aspecten zijn er eigenlijk twee thema’s. Enerzijds mijn ambities en anderzijds het werkinhoudelijke aspect. Wat betreft mijn ambities was ik op zoek naar een werkplek die mij een concrete taak biedt, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar diversiteit, een open werksfeer en samenwerking centraal staan. Gelukkig zijn binnen de ILT al mijn wensen vervuld. Kijkend naar het werk zelf: hier kan ik bijdragen aan de oplossing voor verschillende maatschappelijke problemen. Zo heb ik gewerkt aan de rapportage Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven die rechtstreeks naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer ging. Erg leuk! Daarnaast maak ik Nederland zichtbaar op Europees en internationaal niveau. Bijvoorbeeld via mijn bijdrage aan de al eerder genoemde visualisatie van de uitstoot van zwavel en CO2. Wat momenteel minder leuk is, is het thuiswerken vanwege de pandemie. Ik heb thuis geen echt kantoor; gelukkig heb ik via een vriend van de kerk een ruimte in een tuincentrum kunnen regelen. Dat werkt prima.”

Informatiegestuurd werken als basis

De ILT werkt informatiegestuurd. Iets waar Jean veel mee te maken heeft. “Informatiegestuurd werken gaat vooral over het gebruiken van onbewerkte feiten en ruwe gegevens als basis voor huidige beslissingen én toekomstige voorspellingen. Het verzamelen, registreren, analyseren en updaten van gegevens is een continu proces. Alleen op die manier kan de resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen worden toegepast”, zo legt hij uit. “De gedachte achter informatiegestuurd werken is de basis van mijn werk. Ik verkrijg nieuwe datasets van zowel in- als externe partners om daarmee onze informatiepositie te verbeteren. Vervolgens koppel ik de gegevensbronnen, voer ik een analyse uit op basis van de behoefte en maak hier een visualisatie van zodat alles begrijpelijk, praktisch en voorspelbaar wordt.”

“Ruimte voor gezelligheid, ontwikkelingsmogelijkheden en een diversiteit aan talent.”

Nu Jean al bijna een jaar bij de ILT werkt, weet hij heel goed wat het vraagt van iemand om dit werk goed te kunnen doen. Motivatie is essentieel, vindt hij. “Wil je hier als data-analist werken, dan moet je gemotiveerd zijn om effectieve analyses uit te voeren. En om goed om te kunnen gaan met big data, is kennis van analysetools zoals R, SAS, Python nodig. Verder is een data-analist binnen de ILT wat mij betreft iemand die graag de ogen en oren van de maatschappij wil zijn. We maken maatschappelijke problemen zichtbaar, tonen alle mogelijke risico’s en komen met praktische en duurzame oplossingen.” Werken bij de ILT is volgens Jean dus een aanrader voor de mensen die iets voor de maatschappij willen doen. “Hier ervaar je iedere dag weer het gevoel van trots omdat je bijdraagt aan een veilig, betrouwbaar en duurzaam Nederland. Bovendien is de ILT een plek waar ruimte is voor gezelligheid en waar volop ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Ook krijg je hier de gelegenheid om aan verschillende thema’s te werken tot de juiste persoonlijke match gevonden is. Zo kun je van scheepvaart naar luchtvaart of van milieu naar gevaarlijke stoffen gaan.”