Verhalen

Gerichtere aanpak maatschappelijke thema’s dankzij programmatisch werken

De ILT werkt op een aantal aandachtsgebieden met programma’s. Aanvankelijk start zij in 2018 met 6 programma’s. Inmiddels werkt de inspectie met 9 programma’s die inhoudelijk behoorlijk van elkaar verschillen. 1 ding staat voorop, ze hebben allen hetzelfde doel: bijdragen aan maatschappelijk effect. Henk van der Nol is afdelingshoofd Programmamanagement. Henk vertelt hoe de keuzes voor deze programma’s tot stand komen.

“Doorgrond ongewenst gedrag tot in de kern. Dat voorkomt symptoombestrijding.”

Henk: “Verandering komt in stapjes. Bij onze programma’s geven wij de hoogste prioriteit aan de onderwerpen of sectoren waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn. Op die gebieden zetten we onze meest effectieve middelen in. Ons doel is altijd dat een bedrijf of sector na ons optreden het gewenste gedrag gaat vertonen. Als we ons doel bereikt hebben, schalen we weer af. Vervolgens verleggen wij de focus naar onderwerpen die daarna maatschappelijk gezien het meest relevant zijn.”

De vraag achter de vraag kennen

“Als je de kern van een probleem weet te doorgronden, voorkom je symptoombestrijding. Soms moet je in je verkenning niet zozeer beginnen met het bestrijden van het probleem zelf. Je moet kijken naar de achtergronden van het probleem. Zo is de sociale norm die er in een bepaalde sector op dat moment geldt vaak de kern van het probleem. Tachograaffraude is daar een goed voorbeeld van. Met onze ketenpartners en met verschillende collega’s werken we samen om deze vorm van fraude tegen te gaan. Het programma ‘Goederenvervoer over de weg’ spant zich daar met name voor in. Tegelijkertijd verkennen diezelfde collega’s of een nieuwe aanpak van tachograaffraude wellicht effectiever is. Een aanpak die zich richt op die sociale norm. Stel je in dit specifieke geval voor dat frauderen met je tachograaf in die sector het ‘nieuwe normaal’ geworden is. Dan moeten wij hen doen inzien dat de tachograaf er is voor onze veiligheid.” 

Autoriteit tonen

Volgens Henk is bijdragen aan het maatschappelijk debat ook een belangrijk aspect van programmatisch werken. Als voorbeeld noemt Henk het programma ‘Veilig en duurzaam Schiphol’ dat in 2019 het levenslicht zag. Sindsdien brengt de ILT ieder jaar een ‘Staat van Schiphol’ uit. Daarin geeft de inspectie een overzicht van de staat van de veiligheid en duurzaamheid op deze luchthaven. Henk: “Schiphol is altijd een actueel onderwerp. Ik denk dat de ILT met de staat van Schiphol voorziet in een informatiebehoefte van de maatschappij. Als inspectie willen we ons meer en meer een oordeel kunnen vormen over veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen we signalen afgeven en bevindingen delen met politiek en maatschappij.”

Moderne middelen optimaal benutten

“De informatiebronnen voor ons werk zijn natuurlijk nooit volledig. Maar gelukkig beschikken we vandaag de dag over moderne onderzoeksmiddelen en informatiebronnen van andere organisaties. Die middelen en bronnen geven ons nog beter zicht op misstanden in de sectoren dan voorheen. Vroeger moest een inspecteur in zijn dienstwagen stappen om ter plaatse een waarneming te doen. Nu kunnen we dankzij alle beschikbare data veel gerichter bruikbare informatie inwinnen. En dat van achter onze desk. Zo stellen we voorspellende risicomodellen op. Die modellen brengen de problematiek in een sector beter in beeld. Met die informatie in pacht kun je een communicatie-aanpak ontwikkelen om te komen tot betere naleving.”                                                                                                                                         

Persoonlijke drijfveren

“Ik ben tevreden als we iets tastbaars bereikt hebben. In de buitenwereld zie je nu dat het programmatisch werken zijn vruchten afwerpt. De warmtepompen zijn daar een goed voorbeeld van. Toen uit onze toezichtactie bleek dat niet alle gecontroleerde merken aan de technische eisen voldeden, hebben wij de fabrikanten, importeurs en distributeurs van deze warmtepompen een waarschuwingsbrief gestuurd. In reactie daarop zijn zij direct gestopt met het op de markt brengen van deze producten. Ook hebben wij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover geïnformeerd; zij hadden deze apparaten op de lijst staan voor een subsidie. Naar aanleiding van ons signaal heeft de RVO de lijst aangepast. Dit soort resultaten motiveren mij en mijn collega’s om steeds verdere verbeteringen aan te brengen. Wij innoveren aan de lopende band. Dat maakt het werken bij de ILT zo interessant.”      

Ook een carrière bij de ILT? Bekijk het vacatureoverzicht op werkenvoornederland.nl.