Verhalen

“Corona of niet, we blijven kennis en ervaring delen.”

Internationale webconferentie zwaveltoezicht zeeschepen belangrijke stap richting wereldwijde samenwerking

Sinds 2020 gelden er wereldwijd strengere regels voor het zwavelgehalte in de brandstof van zeeschepen. De ILT werkt binnen het programma Schoon Schip onder andere aan het toezicht op de zwaveluitstoot door zeescheepvaart, om milieu- en gezondheidsschade te beperken. De uitstoot houdt niet op bij de landsgrenzen, daarom is internationale samenwerking van groot belang. Het programma organiseert daarom een webconferentie voor handhavers uit de hele wereld die toezicht houden op zwaveluitstoot van zeeschepen. In december komen 58 deelnemers uit 17 landen online bijeen. Leo Buckers (projectleider) en Marco Buitelaar (programmamanager) delen hun ervaringen met deze voor hen nieuwe manier van werken.      

Marco Buitelaar
©ILT
Marco Buitelaar

Begin 2020 zijn de projectleden druk bezig met de voorbereidingen van een wereldwijde conferentie. Marco: “Maar dan dient de coronacrisis zich aan. Een fysieke bijeenkomst is geen optie meer. Omdat de projectleden de conferentie toch door willen laten gaan, besluiten zij het roer om te gooien. Ze organiseren een webconferentie. Voor alle projectleden is dit een nieuwe ervaring. En daarom best een uitdaging. Hoe zorg je voor een compact maar interessant en nuttig programma? En hoe zorg je, nu je elkaar niet live ontmoet, voor interactie?” 

Interesses peilen

Leo: “In aanloop naar deze webconferentie hebben we een online vragenlijst opgesteld. Zo konden wij de interesses en ervaring van de deelnemende landen op het gebied van zwavelhandhaving alvast peilen. Daaruit bleek dat de meeste landen nu alleen een administratieve controle op zwavel doen. Mede dankzij deze informatie konden we een interessant programma samenstellen. We regelden sprekers uit zowel binnen- als buitenland. Enkelen van hen waren fysiek aanwezig in de studio. Daarbij hielden wij uiteraard rekening met de corona-maatregelen. Andere sprekers vertelden hun verhaal op afstand.”                                                 

“In de voorbereidende fase merkten wij dat een  internationaal netwerk in de wereld van scheepvaart en milieu goed van pas komt. Zo wisten wij vanuit ons netwerk een uitstekende dagvoorzitter te vinden. Hij introduceerde tijdens de conferentie de sprekers en onderwerpen en zorgde ervoor dat de deelnemers hun vragen en reacties konden inbrengen.“

Leo Buckers
©ILT
Leo Buckers

Andere landen inspireren

Leo: “De ILT inspireert met deze internationale webconferentie andere inspecties om hun zwaveltoezicht beter en efficiënter in te richten. Zo hebben wij een methode gepresenteerd om oliemonsters uit bunkertanks te nemen. Hiervoor heeft de ILT een betaalbare toolkit ontwikkeld. We willen graag dat andere landen deze methode ook gaan gebruiken. En dat zij hun ervaringen hiermee vervolgens met ons delen. Ook andere landen deelden hun kennis. Zo gaf Duitsland een presentatie over verschillende remote-sensingtechnieken. Hiermee kunnen toezichthouders in de rookpluim van een schip de zwaveluitstoot van een schip meten, bijvoorbeeld met een snuffelpaal, een drone of een vliegtuig. Technieken waar ook Nederland al veel ervaring mee heeft, en waar andere landen hun voordeel mee kunnen doen.”

Internationale uitdagingen

Marco: “Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de samenwerking tussen de verschillende landen. Zo pleiten wij ervoor dat landen elkaar informeren als ze vertrekkende schepen verdenken van een te hoge zwaveluitstoot. Zo kan het land waar het schip aankomt gericht controles uitvoeren. Binnen Europa is dat al aardig geregeld, maar veel schepen komen uit niet Europese havens. We   moeten samen onderzoeken welk systeem geschikt is om elkaar wereldwijd te informeren over schepen met een verhoogd risico.”

webconferentie zwavelmetingen op zee
©ILT
Webconferentie

Minder dynamisch

Marco: “Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de samenwerking tussen de verschillende landen. Zo pleiten wij ervoor dat landen elkaar informeren als ze vertrekkende schepen verdenken van een te hoge zwaveluitstoot. Zo kan het land waar het schip aankomt gericht controles uitvoeren. Binnen Europa is dat al aardig geregeld, maar veel schepen komen uit niet Europese havens. We   moeten samen onderzoeken welk systeem geschikt is om elkaar wereldwijd te informeren over schepen met een verhoogd risico.”

Keuzes maken

Volgens Marco is er genoeg belangstelling voor een tweede webconferentie. “Deze eerste webconferentie was een opwarmer. We gaan nu de volgende stap zetten richting wereldwijde informatie-uitwisseling . Bij die vervolgstap moeten we wel een keuze maken. We kunnen ons inspannen om het zwaveltoezicht wereldwijd te verbeteren. Of we kiezen ervoor om met koplopers, de andere EU-landen, het toezicht verder te professionaliseren. ”