Verhalen

"Vakdiploma’s zijn nu even ondergeschikt aan de volksgezondheid"

Paul Verstraten is teamleider Specialistische Handhaving wegvervoer. Tijdens de corona-maatregelen dreigt een nijpend tekort aan chauffeurs voor huisartsenposten. Verstraten staat voor een lastige keuze: door de extra inzet van ambulancepersoneel zijn er te weinig gekwalificeerde chauffeurs op voertuigen voor huisartsen.

Paul Verstraten


Chauffeurs zijn speciaal opgeleid voor het vervoer van en naar huisartsenposten. Naast hun opleiding als taxichauffeur zijn zij ook opgeleid om de huisarts ter plaatse te assisteren met kleine medische werkzaamheden. Om dat werk uit te oefenen moeten mensen een vakdiploma hebben.

Vakdiploma
Voor het vakdiploma moeten chauffeurs een examen afleggen bij het CBR. Die examens liggen door de crisis momenteel stil. Het gevolg is dat tientallen opgeleide chauffeurs nu niet kunnen starten met dit werk. Want het krijgen van de benodigde boordcomputerkaart loopt vast op het ontbreken van een vakdiploma.

Belangen afwegen
Verstraten staat met zijn team voor de keuze of hij het tekort aan chauffeurs kan oplossen door de eisen voor het vakdiploma tijdelijk los te laten. De teamleider komt met een maatwerkoplossing: in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roepen ze een coulanceregeling voor het huisartsenvervoer in het leven.

Verstraten: “Ik dacht: dit moeten we oplossen. Een bijzondere situatie vraagt om een snelle en bijzondere oplossing, die wel veilig is. Kiwa geeft boordcomputerkaarten af namens de ILT. Zij gaan niet over handhaving. Kiwa kan geen boordcomputer taxi (BCT) kaarten afgeven als chauffeurs niet alle voorwaarden voldoen. Wij bepalen wel hoe we daarop handhaven. En daar zagen wij ruimte.”


Coulance
De aard van het vervoer, het vervoer van huisartsen, is een andere vorm van vervoer dan het straattaxivervoer in de grote steden. Verstraten: “Zo is het idee ontstaan om chauffeurs voorlopig toe te staan om taxi te rijden zonder dat zij daarvoor het vakdiploma behaald hebben. Voor de rest voldoen deze chauffeurs aan alle eisen. Wij geven ze nu een schriftelijk document waarin staat dat zij tijdelijk dit specifieke vervoer mogen verrichten.”

BCT
In afwachting van de BCT-kaarten mogen deze chauffeurs tot uiterlijk 1 september inloggen met hun Burgerservicenummer. Daarnaast moet de chauffeur handmatig een rittenadministratie bijhouden. Verstraten: “Deze beslissing doet recht aan alle belangen. De volksgezondheid gaat nu tijdelijk boven een vakdiploma.”

Tevreden gevoel
Nu de coulanceregeling een feit is, vertelt de teamleider dat hij tevreden is met het behaalde resultaat.  “In deze tijd is het fijn dat je een bijdrage kunt leveren aan de continuïteit van de gezondheidszorg. Samenwerking met alle andere partijen is daarin echt de sleutel.”