Verhalen

Mensen zijn mondiger geworden en klagen meer. Maar dat begrijp ik.

De inspecties buiten zijn onlangs weer opgestart. Zo ook bij het team Personenvervoer Weg. Dat team voert inspecties op taxivervoer uit. De taxibranche heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Wat is er voor de inspecteurs taxi veranderd in hun dagelijkse inspectiewerk? En wat merken zij in deze branche van de coronacrisis? Marianne is inspecteur en vertelt over haar ervaringen met de veranderingen in de buitenwereld sinds de herstart van de fysieke inspecties.

©Inspectie Leefomgeving en Transport

Twee inspecteurs inspecteren taxi's bij Schiphol.

Marianne: "Sinds de herstart werken we zoveel mogelijk in de buitenlucht. Een van de maatregelen die de ILT neemt voor de veiligheid van medewerkers en chauffeurs is dat we niet met een collega samen in de auto of de bus zitten. Ook gaan we de voertuigen van de taxichauffeurs niet in. Een volledige controle is daardoor soms lastig."

Statafels

"Voor die niet over een ILT-bus beschikken maar een reguliere auto, hebben we statafels gekregen die we buiten hun voertuig kunnen neerzetten. Hier vragen we de chauffeurs om hun documenten aan ons te tonen. Om 1,5 meter afstand te bewaren van de chauffeurs werken we met rood lint en pionnen.  Zo kunnen we een belangrijk deel van ons werk weer doen, maar het is alleen niet zo handig als het regent natuurlijk!"

Controle boordcomputer taxi

"Een taxi is doorgaans een zeer kleine ruimte waarmee verschillende mensen worden vervoerd. Door de huidige coronamaatregelen kunnen we niet volledig in de boordcomputer (BCT) kijken. Persoonlijk vind ik het wel goed dat wij het voertuig niet in gaan. Maar voor sommige overtredingen moet je toch echt de gegevens uit de BCT hebben. We werken samen met andere handhavende diensten, zoals de politie, Koninklijke Marechaussee en handhaving om onze controles toch zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het voordeel hiervan is dat we bij zwaarwegende feiten, van bijvoorbeeld frauduleus handelen een volledige controle kunnen doen als de andere handhavende diensten aanwezig zijn."

Gevolgen voor de taxibranche

Marianne: "De taxibranche is vrij hard geraakt. Er zijn best veel taxibedrijven failliet gegaan. De sfeer op straat is wisselend. De ene partij probeert nog iets te verdienen en maakt er maar het beste van. De andere partij is opstandig. Dat is voelbaar bij inspecties. Mensen zijn mondiger en klagen meer. Dan kunnen ze eindelijk weer aan het werk, komen wij controleren. Maar dat ze klagen, vind ik wel begrijpelijk. Zij moeten ondanks deze omstandigheden ook brood op de plank zien te krijgen."

©Inspectie Leefomgeving en Transport

Een inspecteur inspecteert taxi's bij Schiphol.

Samenwerken met andere handhavers

Marianne: "De hele maatschappij lijkt een korter lontje te hebben op het ogenblik. Mensen geven af op de huidige regels. Dat merk je zowel in het dagelijks leven in bijvoorbeeld supermarkten, als tijdens de inspecties. We werkten al heel veel samen met andere handhavende diensten. Bijvoorbeeld voor extra informatie. Nu doe ik vaker een beroep op hen vanwege het rondkrijgen van de bewijslast."

Coulant en professioneel tegelijkertijd

Op de vraag hoe zij in deze tijd met de toegenomen weerstand omgaat, antwoordt Marianne: "Ik laat mensen hun verhaal vertellen en toon begrip voor hun situatie. Tegelijkertijd geef ik altijd aan dat ik ook gewoon mijn werk doe. Bij het uitschrijven van een boeterapport breng ik de persoonlijke situatie van de overtreder in kaart. Daar probeer ik waar mogelijk rekening mee te houden. Ik geef in deze tijd extra informatie en probeer mensen die toch al in een lastig parket zitten, zodoende toch zo goed mogelijk te helpen."