“Soms merk je dat overtredingen uitleggen telefonisch moeilijker is dan face-to-face”

Verhalen

Thom Bijkersma en Jan van Tergouw zitten in het team Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles. Sinds het coronatijdperk is hun werk behoorlijk veranderd. Zij voeren hun inspecties nu volledig op afstand uit. Wat merken zij in de binnenvaartsector van de crisis? En welke voor- en nadelen ervaren zij bij het inspecteren op afstand?

Dit is een collage van twee beelden. Op het eerste beeld staat Thom Bijkersma  aan de waterkant en kijkt naar een voorbijvarend schip. Op het tweede beeld zit Jan van Tergouw aan tafel en kijkt naar de papieren die voor hem liggen.
Thom Bijkersma & Jan van Tergouw

Thom: “Wij voeren s ’nachts zichtinspecties uit in het kader van een thema-actie genaamd ‘Zichtwaarnemingen binnenvaart 2020’. Wij gaan staan langs vaarwegen door heel Nederland. We registreren dan de schepen die voorbij varen omdat wij willen controleren of schippers vaartijdenboeken juist invullen en tachografen niet manipuleren. Van de schepen die wij daarbij registeren beoordeelt onze projectleider voor welke schepen wij een administratieve controle inplannen. Bij de keuze van de schepen die wij verder gaan inspecteren kijken wij met name hoe goed zij bij voorgaande inspecties de regels naleefden. Door de coronacrisis voeren we deze inspecties bij sterke voorkeur telefonisch of per e-mail uit.”

Jan: “Ik voer administratieve controles uit bij binnenvaart bedrijven. Die gaan voornamelijk over de naleving van de vaar- en rusttijden. Ook controleren we de benodigde certificaten en andere documenten. Voorheen stuurden we brieven met de aankondiging dat we op bedrijfsinspectie kwamen. Nu vinden diezelfde inspecties plaats via e-mail. Afstand bewaren in de stuurhut is best lastig; alleen in bijzondere gevallen gaan we naar het schip toe. Bijvoorbeeld als de geïnspecteerde de benodigde stukken niet digitaal kan aanleveren.”

Voordelen en uitdagingen

Thom: “Door volledig op afstand te werken is er geen risico op besmetting met COVID. Daarnaast is de reistijd voor de inspectie nihil. Voordeel van het werken op afstand is de tijdswinst. Uitdagingen zijn er genoeg; de beroepsgroep is niet volledig digitaal vaardig. Veel bedrijven ondervinden geen problemen met het versturen van de grote hoeveelheden informatie. Maar voor een enkeling blijft dit lastig. Hiervoor bieden we maatwerk; de schippers mogen de documenten ook per post opsturen. Daarnaast is het overbrengen van de boodschap en het informeren van het bedrijf lastiger per telefoon en e-mail. Soms merk je dat het uitleggen van overtredingen telefonisch moeilijker is dan face-to-face.

Jan: “De uitdaging bij het werken op afstand is om alle documenten op tijd goed en duidelijk binnen te krijgen. Mijn ervaring is dat ik in deze tijd nog weleens een extra telefoontje moet plegen om alles compleet te krijgen.”

Schemer binnevaartschip

Empathie tonen

Thom: “Door de coronacrisis is er in de binnenvaart veel minder omzet en dat merk je bij de bedrijven. Wij zien bij de zichtwaarnemingen al dat er minder wordt gevaren. Halverwege de nacht is de vaarweg bijna verlaten. Voorheen was dat wel anders. We horen van ondernemers dat het een hele lastige markt is met hele lage marges en zware concurrentie. We hebben hier begrip voor, maar bij overtredingen passen we altijd een interventie toe. De interventies die we kiezen staan vast in onze werkafspraken. Hierbij laten we feiten en omstandigheden nadrukkelijk meewegen. Ik hoor overigens vaak dat de schippers het waarderen dat de ILT inspecties juist nu op afstand uitvoert, zelf willen zij besmetting met COVID ook voorkomen.”

Jan: “De ene partij in de binnenvaartsector is harder geraakt dan de andere. De containersector heeft een flinke dip gehad; de aanvoer van containers vanuit China heeft een tijd stil gelegen. De aanvoer komt nu gelukkig weer redelijk op gang. Wat ook opvalt is dat vooral buitenlandse bemanningsleden langer dan normaal aan boord zijn. Dit omdat ze niet terug kunnen naar het land van herkomst, of omdat de bemanning die hen af zou moeten lossen niet naar Nederland kon komen.”

nacht schip in sluis

Voldaan gevoel

Thom: “Ik haal voldoening uit mijn werk als een schipper mij ondanks overtredingen toch bedankt na een inspectie.”

Jan: “Ik haal voldoening uit mijn werk omdat ik met de controle op de rusttijden bij kan dragen aan de veiligheid op het water. En dat ik bij kan dragen aan gezonde en veilige werkomstandigheden. Dat rederijen en ondernemingen de vooral buitenlandse bemanningsleden niet uitbuiten. Ik vind live contact met ondernemers in de binnenvaart heel fijn. Onder het genot van een bak koffie komen er altijd veel meer persoonlijke en technische vragen naar voren dan telefonisch.”