Verhalen

"Een duidelijk signaal kan een preventieve werking hebben"

ILT-inspecteur Enes Šrndić staat langs de snelweg bij de Duitse grens. Een vrachtwagen rijdt voorbij waar iets uit wappert. In de snelheid van het voorbijrazen ziet Enes niet precies wat het is, maar hij vertrouwt het niet.

©Inspectie Leefomgeving en Transport

Even later staat Enes met de chauffeur van de vrachtwagen op een parkeerplaats iets verderop. Enes heeft hem aan de kant gezet. Hij bekijkt de lading en ziet metaalafval en een aantal grote vreemde apparaten. Daaruit wapperen witte, glaswolachtige slierten. Ook ziet hij hier en daar wit poeder liggen. “Als voormalig douaneambtenaar had ik snel in de gaten dat dit geen coke betrof”, zegt Enes. “Toen ik ontdekte dat het om twee afgedankte bakovens ging, begreep ik dat het meel moest zijn.”

Enes wist dat vroeger bij verschillende apparaten zoals cv-ketels en dit type ovens veelvuldig asbest is gebruikt. Het is een goede brandisolatie. “Daarom schakelde ik gelijk ons monsternameteam in om te testen op asbest. Ze waren in de buurt. Ook vroeg ik de chauffeur om een afdekzeil te regelen. Zo’n vracht wil je niet onafgedekt verder laten rijden. Het duurde vervolgens uren voordat het zeil door een collega van de chauffeur werd gebracht. Ondertussen moest hij blijven wachten en kon hij niet doorrijden.”

©Inspectie Leefomgeving en Transport
Op deze foto staat niet de vrachtwagen die in het verhaal wordt genoemd.

Signaal afgeven

“Het is voor een bedrijf natuurlijk niet leuk wanneer een van je vrachtwagens tijdens een controle wordt stilgezet”, vertelt Enes. “Ik ben mij daar heel bewust van. Een vrachtauto die niet rijdt, kost een bedrijf geld. Zo’n chauffeur kan dan niet elders ingezet worden en de vracht kan niet verder worden verwerkt. Als inspecteur denk je daar ook over na.”

Toch is het stilleggen van een voertuig soms nodig, stelt hij. “Een duidelijk signaal afgeven kan een preventieve werking hebben. Een bedrijf dat haar zaken niet op orde heeft, moet weten dat zij het de volgende keer wél goed moet doen. Zo’n bedrijf moet zich gaan realiseren dat als je A zegt ook B moet doen. Al kijken bedrijven natuurlijk ook wel naar het risico om gepakt te worden.

In dit geval was er ook sprake van een illegale overbrenging. Daarom heb ik ook de Duitse autoriteiten op de hoogte gebracht en toestemming geregeld voor het terugsturen van dit illegale afvaltransport. Wij werken als inspectie geregeld samen met autoriteiten uit andere landen. Zo creëer je voor bedrijven steeds meer een gelijk speelveld binnen de EU. Omdat het hier ging om een bedrijf uit Duitsland is het daar verder strafrechtelijk afgehandeld”

Totdat na uren wachten het afdekzeil arriveerde, bleef Enes bij de chauffeur op de parkeerplaats. “Toen het geheel goed was afgedekt en de chauffeur weg mocht, ben ik nog even achter hem aangereden. Ik wilde zeker weten dat hij wel echt de grens over ging.”

Enige tijd later kreeg Enes van het monsternameteam te horen dat er inderdaad asbest in de vracht was aangetroffen. Gelukkig niet in de wapperende slierten. Het risico op inademing was nihil. Uiteindelijk kreeg het betreffende bedrijf van de Duitse autoriteiten een flinke boete.