Verhalen

"Ook thuis vlieg ik met drones; een goede oefening voor het vliegen in kleine ruimtes"

“Alweer een flink aantal jaren geleden deed ik een inspectie bij een afvalbedrijf waar een afvalstof in een open container lag”, vertelt inspecteur Dirk-Jan Julius. “De container stond tussen andere containers waardoor ik er niet makkelijk bij kon. ‘Met mijn drone van thuis zou ik er beter bij kunnen’, dacht ik. De eigenaar van het bedrijf vond dat goed, mits hij al het foto- en filmmateriaal kreeg. Zo is het eigenlijk begonnen.”

Beeld: Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Het was de eerste keer dat er een drone werd ingezet bij een inspectie. De drones waren nog maar net op de markt, maar als luchtvaart-enthousiast had Dirk-Jan er al meteen een in huis. “Alles waar het woordje techniek en luchtvaart aan te pas komt, is mijn passie. Daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen. De komst van drones vond ik fascinerend en al gauw vloog ik er met een door onze woonkamer.”

Maar al vlug ontdekte Dirk-Jan dat een drone veel meer te bieden heeft dan leuk tijdverdrijf. “Het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het inspectiewerk. Niet alleen kun je makkelijker kijken in moeilijk bereikbare containers en daarmee tijd besparen. Het is ook een middel om nieuwe gegevens te verzamelen. Zo kun je door met de drone  3D-beelden maken en daarmee volumes bepalen. Dat is handig voor inspecties van gronddepots. Verder kun je specifieke meetapparatuur onder een drone hangen en bijvoorbeeld de zwaveluitstoot van schepen meten.”

Beeld: Inspectie Leefomgeving en Transport - fotograaf Paul Voorham

Uitdagingen

Toch was de stap van de eerste vlucht naar een professioneel drone-team binnen de inspectie niet altijd even makkelijk. “We liepen tegen verschillende uitdagingen aan. Bijvoorbeeld hoe gaan we om met de gegevens die we vergaren bij scheepvaartinspecties? Waar het voor een reguliere inspecteur niet mogelijk is om het merendeel van de schepen in een haven te scannen, kunnen wij dat wel met onze drone. Die gegevens moeten uiteindelijk bij de inhoudelijke inspecteurs terechtkomen, maar het overzetten van data kostte ons door technische obstakels veel tijd. ”

Ook het professioneel drone-vliegen op zich, is nogal een traject, vertelt Dirk-Jan. “Wil je bepaalde mogelijkheden hebben, dan moet je daarvoor ook de nodige vergunningen hebben en je moet voldoen aan de juiste eisen. Denk aan het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem en  het vastleggen van noodprocedures en vlieggebieden. De opleiding van een dronepiloot is vergelijkbaar met die van een piloot van een vliegtuig en daarvoor is ook een medische keuring nodig. Daar ging serieus een paar jaar overheen.” Dirk-Jan begrijpt de noodzaak van de eisen: “Al is het ook wel lastig, je wilt ook zo graag snel en volledig van start.”

“Toen drones nog maar net op de markt waren, vonden sommige collega’s het nog maar een futuristische gedachte dat we ermee konden inspecteren”, vertelt Dirk-Jan. “Wat het geheel een positieve duw heeft gegeven is de steun van een aantal managers en onze inspecteur-generaal. Hierdoor is ruimte gekomen voor bijvoorbeeld pilots waarin we de mogelijkheden van drone-inspecties verder kunnen verkennen. Maar er zijn ook financiële middelen ter beschikking gekomen.” Zo zoekt de inspectie nu extra collega’s voor ILT Aerosensing zoals het het drone-team nu heet. Een welkome aanvulling volgens Dirk-Jan: “We merken nu de keerzijde van succes: tijdsgebrek om alles te kunnen doen wat we willen.”

Zwavelmeting

Hoewel Dirk-Jan de obstakels naar een professioneel drone-team zeker niet altijd leuk vond, kan hij van de technische uitdagingen die hij tegenkomt erg genieten. “Ik vind het leuk om uit te zoeken hoe iets onbekends werkt en dat volledig onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld zwavelmetingen bij schepen. De uitdaging is om de rookwolk die zo’n schip uitstoot te begrijpen. Daar moet je namelijk invliegen om de meting te kunnen doen. Zo’n wolk is afhankelijk van omgevingstemperatuur, weersomstandigheden en de snelheid van het schip. Het spel is dan om precies te ontdekken hoe je moet vliegen om een goede meting te krijgen.”

Wat Dirk-Jan ook heel interessant vindt en waar hij en zijn collega’s nu mee bezig zijn, is het vliegen met kleine drones in beperkt toegankelijke ruimtes. “Daar oefen ik thuis ook al mee. Dan ga ik met zo’n drone de trap op naar zolder, dan vlieg ik daar wat rond. Puur om die vaardigheden onder de knie te krijgen. Je kunt met zo’n drone ook in het ruim van een schip of vrachtwagen vliegen. Zo kun je bij een gevaarlijke lading kijken en kom je zonder risico’s op een plek waar je anders niet kunt komen.”.

Hoe er thuis gereageerd word op zijn vliegkunsten? “Mijn vrouw is er niet altijd blij mee, maar ze kent me. Ze is het inmiddels wel van me gewend.”