Weblog

Schijnconstructies wegtransport

“Vrijwel elke week starten we een onderzoek naar schijnconstructies bij een transportbedrijf. Meestal op basis van een melding van onze eigen inspecteurs, de politie of van een buitenlandse inspectie. Bijvoorbeeld dat een bedrijf op papier een buitenlandse onderneming is, maar in werkelijkheid een Nederlandse. Daar gaan we onaangekondigd op af.

Schijnconstructies wegtransport

Dat eerste bezoek doen we met een man of acht. We halen de computers leeg zodat we de hele boekhouding en administratie hebben. We interviewen de aanwezige chauffeurs: door wie worden ze betaald en wie hun bazen zijn? We kijken in de boordcomputers van de vrachtauto’s zodat we alle ritregistraties hebben. Kortom, we verzamelen alle informatie om te kunnen onderzoeken of er sprake is van een schijnconstructie.

Ik wil nog niet met pensioen

Ik vind dit werk zó leuk dat ik nog niet met pensioen wil, ook al ben ik bijna 66. Het is mooi werk om ‘het onkruid uit de tuin te trekken’. Mijn aanpak? Ik probeer altijd in contact te blijven met de bedrijfsleiding als ik onderzoek doe. Zo creëer ik een passend speelveld zodat ik mijn werk kan doen en kan bereiken wat ik voor ogen heb. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen ons niet binnenlieten of agressief werden. Wel zie ik emotionele reacties, maar dat mag. Eigenlijk is het opvallend met welk gemak we ons onderzoek kunnen doen. Alsof mensen denken: vluchten kan niet meer, dus laten we maar gewoon meewerken.

Er is geen ontkomen meer aan

Vorig jaar hebben we een gestructureerde aanpak ontwikkeld en daar ben ik blij mee. We weten nu veel beter wat we nodig hebben en waar we moeten zoeken. Ons onderzoek is nu diepgaander. Twee inspecteurs werken twee weken lang aan het onderzoek. Daarna ligt het rapport klaar. Laatst hoorde ik een groot advocatenkantoor zeggen: met de ILT kun je geen loopje nemen, die duiken zo diep in de boekhouding dat er geen ontkomen aan is. Dat vind ik een mooi compliment. Er is in de best wel grote transportsector veel onrust over bedrijven die de markt ondermijnen. Met onze aanpak helpt de ILT dit tegen te gaan.”

Hoort bij