Afvalfonds behaalt recyclenorm voor 2019, maar de onderbouwing schiet tekort

Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AV) heeft de wettelijke recyclenorm van 49% voor kunststofverpakkingen over 2019 gehaald. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder op de recyclingpercentages. AV zorgt er namens de verpakkingsindustrie voor dat de recyclenormen worden gehaald en rapporteert daar elk jaar over. De ILT beoordeelt of de normen en de recyclingpercentages worden gehaald en of de rapportage goed tot stand is gekomen.

Gestapelde balen plastic afval.

Over 2019 heeft AV aangegeven dat 54% van de kunststofverpakkingen is gerecycled. De ILT heeft in de controle vastgesteld dat het wettelijke percentage van 49% is gehaald. De beoordeling van het rapport door de ILT heeft meer tijd gekost, omdat niet direct alle informatie vrij toegankelijk was. AV moet zorgen voor onafhankelijke checks in het systeem en daarbij kunnen aantonen dat de gerapporteerde cijfers aan de eisen van transparantie, betrouwbaarheid en verifieerbaarheid voldoen. Dit proces moet leiden tot een betrouwbaar en juist recyclingpercentage. De ILT ziet dat AV deze kritische processen kan verbeteren.

De ILT ziet dat AV het proces om te bepalen hoeveel kilo verpakkingen op de markt zijn gebracht in beperkte mate beheerst. Er is onvoldoende controle op de berekening van het recyclingpercentage, waardoor afwijkingen op het gerapporteerde percentages zijn geconstateerd. Dat maakt dat de transparantie en de verifieerbaarheid niet optimaal zijn en dat kan negatieve consequenties hebben voor de betrouwbaarheid van de monitoring door AV.

In de afgelopen jaren zijn de gestelde recyclingpercentages in Nederland voor kunststofverpakkingen gehaald. Sinds 2021 is Europees bepaald dat het meetpunt voor recycling verder in de keten wordt gelegd. Dat zal in de nabije toekomst een realistischer beeld geven van de daadwerkelijke recycling.

Voor AV betekent dit dat zij bij meer partijen informatie moet opvragen om het recyclingpercentage te kunnen onderbouwen, omdat er nu meer partijen zijn die informatie over de werkelijke recycling moeten geven. De ILT voorziet meer onzekerheid (met name in de eerste jaren) over de beschikbaarheid en de kwaliteit van deze data. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de informatie.

Normen recycling kunststofverpakkingen

Om de Nederlandse doelstellingen voor de circulaire economie te helpen behalen, zijn in het Besluit beheer verpakkingen de normen opgenomen voor de recycling van kunststofverpakkingen. Deze normen worden de komende jaren hoger en gelden voor bedrijven die producten verpakken. Bedrijven zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het halen van de normen; dat is de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid.

Nederland wil in 2030 het gebruik van grondstoffen halveren. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn. In een circulaire economie wordt efficiƫnter en zorgvuldiger omgegaan met grondstoffen, materialen en producten. Daardoor neemt de afhankelijkheid van de winning en productie van nieuwe grondstoffen en materialen af. Veel van de natuur- en milieuproblemen zijn te herleiden tot een verspillende omgang met grondstoffen.