ILT waarschuwt voor schilderij op asbest-paneel in Tussen Kunst en Kitsch

In de Tussen Kunst en Kitsch-uitzending van woensdag 15 juni is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevat. Na contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch het item uit de herhaling van zaterdag en de online-versie gehaald. Handel en gebruik van voorwerpen met asbest -waaronder kunstobjecten- is vanwege de gezondheidsrisico’s niet toegestaan.

Art Deco schildering van 4 vissen op asbest paneel.
Beeld: ©Tussen Kunst en Kitsch

Gevaar van asbest

(Kunst)voorwerpen met asbest brengen gevaren met zich mee. Daarom is het verboden om voorwerpen waarin asbest verwerkt zit te gebruiken of te verhandelen. Het (de)monteren, transporteren, tentoonstellen en onderzoeken van een beschilderd asbestpaneel kan voor verspreiding van asbestvezels zorgen. Als er losse deeltjes vrijkomen, brengt dit bij het inademen risico’s met zich mee.

Voorkom verplaatsen van kunstwerken met asbest

In overleg met de ILT heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch maatregelen getroffen om risico’s in de toekomst te beperken. Toekomstige bezoekers worden actief geïnformeerd over het feit dat voorwerpen met asbest erin niet welkom zijn bij de opnames. Als er iemand toch een asbesthoudend kunstvoorwerp meeneemt, vaak door onwetendheid, dan wordt gewezen op de gevaren en verboden. Het voorwerp wordt uiteraard niet toegelaten op de opnamedag.

ILT-inspecties kunst met asbest

De inspectie start in 2023 een thema-actie gericht op cultureel erfgoed, waaronder het gebruik en de handel in kunst met asbest. Die actie is gericht op musea en kunsthandelaren. De ILT heeft daarbij aandacht voor wat de musea en kunsthandel kan en mag doen met voorwerpen waarin asbest zit. Dit kunnen kunstwerken zijn, maar ook voorwerpen die gebruikt worden bij het onderhoud van de museum collectie. Zo heeft de kunstenaar Willy Guhl in opdracht van Eterniet veel voorwerpen gemaakt van asbestcement (zie foto). Daarnaast kan het bijvoorbeeld gaan om onderdelen waarin asbest ter isolatie is verwerkt om museale vliegtuigen, treinen, auto's en installaties in werkende conditie te houden.