Nieuwe controles ILT op vervoer afvalstoffen in Noord-Brabant

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorige week samen met de Politie (landelijke eenheid) afvaltransportcontroles uitgevoerd op A58 bij Tilburg. Daarnaast zijn er bedrijfscontroles uitgevoerd bij 9 afvalverwerkingsbedrijven in de omgeving van Tilburg in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

Door een drone gemaakte foto van de open laadbak van vrachtwagens die elk een andere soort afval vervoeren.
Beeld: ©ILT

Transportcontrole

Tijdens de transportcontrole zijn 16 voertuigen gecontroleerd; bij 2 transporten is een overtreding met betrekking tot de EVOA regelgeving geconstateerd. Documenten zijn onjuist of onvolledig ingevuld, daardoor zijn de afvalstromen niet goed volgbaar en kan de ILT hierop onvoldoende toezien en zo nodig handhaven. Er is bij 1 transport een monster genomen door het ILT meet- en monsternameteam. De eerste analyse geeft aanleiding om dit transport nader te onderzoeken om uit te sluiten of het hier een afvalstof betreft of een product.  

Schrootafval, onder anderen verroeste motorblokken van auto's.

Controle bij afvalverwerkingsbedrijven

Bij de afvalverwerkingsbedrijven zijn 3 overtredingen geconstateerd. De ILT gaat 4 bedrijven nader onderzoeken. Het team bodem van de ILT heeft bij 2 bedrijven het terrein in kaart gebracht met behulp van een drone. De inspecteurs krijgen daarbij een beter overzicht van de opslag en verwerking van de afvalstoffen. Bij 1 bedrijf werd de medewerking geweigerd. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht om mee te werken aan de controle. De inspecteurs hebben uiteindelijk met ondersteuning van de politie de controle toch kunnen voltooien.

Doel van de acties is om afvalverwerkingsbedrijven beter in beeld te krijgen en hen te informeren over actuele wet- en regelgeving. Maar ook om het illegaal overbrengen van afval van en naar het buitenland tegen te gaan. Belangrijk bij dit soort controles is om milieucriminaliteit op afvalgebied en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu te voorkomen. 

Samenwerking

Door hierbij samen te werken met andere teams en netwerkpartners wordt de kennis en ervaring gedeeld. Gemeenschappelijk optreden wordt daarbij gemakkelijker. De controles worden onaangekondigd uitgevoerd. 

Veilig omgaan met afval

De ILT ziet erop toe dat afvalstoffen op de juiste manier worden ingezameld, verwerkt en vervoerd. De circulaire verwerking is gericht op het voorkomen van milieuschade voor mens en milieu en op de nuttige toepassing van afval. Bij dit laatste ligt de nadruk op het hergebruik van materialen en producten en op de optimalisatie van afvalbeheer. Het transport moet veilig en correct georganiseerd worden. Bij de uit- of invoer van afval gelden de Europese voorschriften voor het vervoer van afval. Deze voorschriften staan beschreven in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).