Geen lozingen van resten lading door schepen Tata Steel geconstateerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft, samen met andere toezichthouders, geen illegale lozingen geconstateerd door schepen bij het laden of lossen bij Tata Steel. Dat schrijft de ILT in een onderzoeksrapport dat vandaag door staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het varen met een bevuild dek is niet verboden, het schoonvegen van een bevuild dek waarbij de resten van een lading in de haven of zee belanden wel.

Foto vanuit vliegtuig van vrachtschip aan de kade bij het industrieterrein van Tata Steel in IJmuiden.

Ladingresten

In totaal zijn in de afgelopen 5 jaar 560 inspecties uitgevoerd bij de schepen aan de kade van Tata Steel. Dat komt neer op gemiddeld minimaal 2 inspecties per week in de periode vanaf 2017 tot 2022. In 2020 en 2021 zijn minder inspecties uitgevoerd vanwege corona. Er zijn geen illegale lozingen van ladingresten geconstateerd.

Aanleiding

De ILT nam tijdens een inspectie in februari 2022 een vervuild dek waar. In dezelfde week verscheen er een artikel in het Noordhollands dagblad over een lozing van ladingresten in de haven, afkomstig van schepen bij Tata Steel. Op verzoek van staatsecretaris Heijnen verrichtte de ILT onderzoek om in kaart te brengen of er in de afgelopen jaren overtredingen zijn geweest op het verbod op het lozen van ladingresten in de omgeving van Tata Steel.

Onderzoek

Op basis van de onderzoeksresultaten van de ILT en de informatie van de andere toezichthouders (Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Kustwacht en Port Amsterdam) is gekeken of er illegale lozingen plaatsvonden vanaf de zeeschepen bij Tata Steel. De ILT keek naar de relevante wet- en regelgeving, het toezicht daarop en maakte een overzicht van de inspectieresultaten van de inspecties en andere toezichthouders van de afgelopen 5 jaar.

Wet- en regelgeving

Het toezicht op een mogelijke illegale lozing van ladingresten valt onder de Waterwet en de (internationale) scheepvaartregelgeving. De kapitein van een schip is verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. Het varen met een vervuild dek is niet verboden als de vervuiling in een andere haven wordt afgegeven. Maar het restant of vuil op een dek kan door wind, regenval of de zeegang van boord spoelen. Dan ontstaat een illegale lozing, want het is verboden om resten van een lading te lozen in havens en in kwetsbare zeegebieden, zoals de Noordzee. Vervuiling op zee en water moet worden voorkomen.  

Vervuiling op zee voorkomen

De Port of Amsterdam ziet wel een toename van schepen die met een vervuild dek willen vertrekken. De Port of Amsterdam controleert voor vertrek of schepen schoon zijn. Als dit niet het geval is mogen ze niet vertrekken. De Kustwacht controleert op de zee en ziet een toename van het aantal schepen dat met vervuild dek vaart. Toezichthouders treden preventief op als schepen met vervuilde dekken of niet opgeruimde ladingresten willen vertrekken uit een haven.

Intensivering toezicht ILT

De komende periode intensiveert de ILT het toezicht om de bevindingen van de Port of Amsterdam en de Kustwacht te onderzoeken. Met inspecties en drones wordt dit toezicht uitgevoerd. De resultaten worden eind 2022 verwacht. Ook bekijkt de ILT hoe de naleving het beste kan worden bevorderd of verbeterd. Zodat het risico op vervuiling door illegale lozingen wordt verkleind in het belang van een schone zee.