ILT onderzoekt fraude met lab-testen voor de olie-industrie

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) verdenkt een groot internationaal testlaboratorium van het grootschalig vervalsen van analyseresultaten. Het bedrijf levert inspecties, analyses en certificeringen aan voor bedrijven die producten ontwikkelen voor de olie-, gas-, chemicaliën- en agro-industrie, zoals brandstoffen. De IOD heeft bij doorzoekingen op 2 vestigingslocaties van het bedrijf gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Anonieme inspecteur van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT.

Gesjoemel schadelijk voor mens en milieu

Een testlaboratorium hoort onafhankelijk en onbevooroordeeld te testen en analyseren. Uitkomsten van deze analyses bepalen wat de risico’s voor de gezondheid van mensen of schade of gevaren voor de leefomgeving en het milieu zijn. De integriteit van testen van laboratoriummonsters en onderzoeksrapporten zijn dus cruciaal. Het bedrijf is niet bevoegd of geaccrediteerd om de kwaliteit van de producten zoals brandstoffen voor voertuigen en schepen te beoordelen of te borgen.

Manipulaties met testresultaten

De IOD heeft aanwijzingen dat het bedrijf hierin niet integer handelt en monsters manipuleert of analyses aanpast, met als oogmerk financieel gewin voor de betrokken bedrijven. Gesjoemel met uitkomsten maakt dat geteste producten in werkelijkheid (veel) schadelijker voor mens en milieu kunnen zijn. Ook het (publiek-private) toezicht wordt door deze handelswijze ondermijnd.    

Samenwerking

Tijdens de inval is de IOD bijgestaan door de politie, NVWA, arbeidsinspectie en FIOD. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan dit strafrechtelijk onderzoek.