Controles op illegaal overbrengen van afval in Limburg

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft woensdag 23 maart 2022 samen met de politie, medewerkers van het bevoegd gezag uit Keulen en Düsseldorf en de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) gezamenlijk controles uitgevoerd op afvaltransporten aan de A76/ A4 bij de grensovergang Vetschau in Limburg. In totaal zijn 24 voertuigen gecontroleerd; 20% van deze transporten was in overtreding. Ook waren er 8 controles bij afvalverwerkingsbedrijven in de omliggende regio. Dat leverde 6 keer een bestuursrechtelijk optreden op en 2 keer een strafrechtelijk proces-verbaal. De ILT gaat 3 bedrijven nader onderzoeken.

Afvalinspectie met drone in Limburg maart 2022

Doel van de actiedag was om afvalverwerkingsbedrijven in het zuiden van het land beter in beeld te krijgen, hen te informeren over actuele wet- en regelgeving en om het illegaal overbrengen van afval van en naar het buitenland tegen te gaan. Belangrijk bij dit soort controles is om milieucriminaliteit op afvalgebied en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu te voorkomen.

ILT-inspecteur Ilse Thoer: “We zien vandaag dat voornamelijk papier en metaal de Limburgse grens overgaat richting Duitsland. Aan de hand van de gegevens die we vandaag hebben verzameld, kunnen we achterhalen waarom dat het geval is. Het was de eerste keer dat verschillende disciplines vanuit de ILT, zoals bodem, afval logistiek, afval circulair, het meet- en monsternameteam en aerosensing samen met externe partners als de politie, RUD en Duitse partners gezamenlijk controles uitvoerden.”

Collega Koos Kasemir, ook inspecteur bij de ILT, vult aan: “Het is tevoren nooit helemaal duidelijk wat we tegenkomen en of zo’n actiedag met andere instanties tot een vruchtbare samenwerking leidt. Over vandaag kunnen we duidelijk zijn: deze werkwijze heeft een efficiënte en effectieve aanpak opgeleverd. De ILT wil in de toekomst samen met de netwerkpartners afvalbedrijven blijven controleren.”

Circulair

De ILT ziet erop toe dat afvalstoffen op de juiste manier worden ingezameld, verwerkt en vervoerd. De circulaire verwerking is gericht op het voorkomen van milieuschade voor mens en milieu en op de nuttige toepassing van afval. Bij nuttige toepassing ligt de nadruk op het hergebruik van materialen en producten en op de optimalisatie van afvalbeheer. Het transport moet veilig en correct georganiseerd worden. Bij de uit- of invoer van afval gelden de Europese voorschriften voor het vervoer van afval. Deze voorschriften staan beschreven in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Afvalinspectie met een drone in Zuid Limburg

Kasemir: “Tijdens een controle bij een afvalverwerkingsbedrijf stuitten we op gevaarlijk afval in een vrachtwagen. Bij de controle bleek dat het afval niet goed verpakt was. Dat is volgens de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) wel noodzakelijk. Het ging dus niet om een EVOA-overtreding, maar sommige voertuigen moeten speciaal worden gekeurd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en dat was hier niet het geval. De vrachtwagen is gelijk op last van de ILT helemaal gereinigd en daarna pas vertrokken met de lading gevaarlijk afval.”

Thoer vult aan: “Nieuwe controles met deze partners worden nu gepland. De wens om hier een vervolg aan te geven is heel groot. Dus dat gaan we zeker doen.”

Video: Afvalcontroles bij de snelweg

Afvalcontrole Inspectie Leefomgeving en Transport
Spreker: Ilse Thoer, inspecteur

ILSE THOER: We staan vandaag op de A76 in Limburg. We doen hier vandaag een afvalcontrole, een transportcontrole in het kader van de hotspotactie. Dit is de eerste die Afval Logistiek organiseert. We controlen vandaag uitgaand vrachtverkeer richting Duitsland op de lading. Dus de afvalstoffen en de papieren die daarbij horen.

We willen sowieso als ILT buiten op straat zichtbaar zijn. We zijn hier ook met best veel netwerkpartners. De Duitse collega's zijn erbij. Van de ILT het Meet- en Monsternameteam en de Aerosensing, de Landelijke Eenheid. Dus we willen ook graag die samenwerking stimuleren. En we willen natuurlijk graag zicht in de keten op wat zit er daadwerkelijk in zo'n afvaltransport? En kloppen de documenten ook met hetgeen wat we op dat moment aantreffen? Wij controleren dat door bij de oprit vrachtwagens te selecteren, waarvan we het vermoeden hebben dat daar afvalstoffen in zitten. De chauffeur wordt dan aangesproken en gevraagd naar zijn transportdocumenten. En vervolgens bekijken we de lading met behulp van ons Aerosensingteam.

BEELD: Ilse Thoer praat tegen een collega.

ILSE THOER: Zou je iets meer in kunnen zoomen, want de zon staat er net op. 

En als het nog nodig is, als je een indicatie hebt kun je ook nog door het Meet- en Monsternameteam monsters laten nemen om naar de samenstelling te kijken.

BEELDTEKST: Meer weten? www.ilent.nl