Agrarisch bedrijf verdacht van grootschalige fraude met grondstoffen voor biodiesel

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verdenkt een agrarisch bedrijf van grootschalige fraude met grondstoffen voor biodiesel. De dienst heeft eind januari woningen en bedrijfslocaties van het bedrijf doorzocht en daarbij digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De IOD heeft in overleg met de landelijke Milieukamer dit strafrechtelijk onderzoek opgestart onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Inval inbeslagname IOD

Het bedrijf wordt verdacht van het illegaal inzamelen van dierlijk vet, het bijmengen daarvan met gebruikt frituurvet met als doel het ‘nieuwe’ product te verhandelen als grondstof voor duurzame biodiesel. Dit levert het bedrijf een aanzienlijke winst op. Het verdachte bedrijf is gecertificeerd om gebruikt frituurvet (used cooking oils (uco)) in te zamelen en bij de verkoop daarvan een duurzaamheidsverklaring af te geven. Voor het inzamelen van dierlijk vet heeft het bedrijf geen certificaat, en het bijmengen en afgeven van een duurzaamheidsverklaring gebeurt illegaal.

De IOD heeft de invallen gedaan samen met de inzet van drones (ILT Aerosensing) en het meet- en monsternameteam van de ILT, ondersteund door de FIOD en politie. De dienst ziet dat diverse vormen van fraude met biodiesel blijven voorkomen. Een producent mag een duurzaamheidscertificaat Proof of Sustainability’ (PoS) afgeven voor een partij biodiesel die daadwerkelijk uit duurzame grondstoffen bestaat. Door te frauderen met deze papieren wordt meer biodiesel met een duurzaamheidscertificaat verkocht dan mogelijk is op basis van de ingekochte of geproduceerde hoeveelheden duurzame partijen.

Fraude

Over fraude met biodiesel gaf de ILT eerder signalen af, onder meer over de fraudegevoeligheden van het certificeringssysteem rondom biodiesel.