Legionellarisico’s gerichter opgepakt door efficiënte samenwerking ILT en Vewin

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verbetert haar samenwerking met Vewin, vertegenwoordiger van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland. Samen werken de ILT en Vewin aan toezicht op veilig drinkwater en legionellapreventie. De ILT en Vewin versterken hun aanpak met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst: de drinkwaterbedrijven doen de controles en melden alleen de meest risicovolle gevallen aan de ILT. Zo kan de ILT nog gerichter toezicht houden op legionellapreventie.

Waterkraan waaruit helder drinkwater in een glas loopt.

Grootste risico’s naar ILT

In de nieuwe werkwijze staat één woord centraal: risicogericht. De drinkwaterbedrijven doen controles bij instellingen en bedrijven door heel Nederland. Zij controleren of de drinkwaterinstallaties van bijvoorbeeld hotels en zorginstellingen voldoen aan de gestelde eisen. In de nieuwe situatie houden de drinkwaterbedrijven een aangepaste risicomatrix bij de hand tijdens de controles.

De meest risicovolle situaties belanden bij de ILT, zoals normoverschrijdingen of het ontbreken van watermonsters. Het is vervolgens aan de ILT om handhavend op te treden. Afwijkingen met minder grote risico’s pakken de drinkwaterbedrijven zelf op, bijvoorbeeld wanneer een verstrekker van drinkwater geen risicoanalyse of beheersplan heeft opgesteld. De verstrekker moet de risicovolle gebreken in orde maken. Gebeurt dat niet, dan gaat er alsnog een melding naar de ILT.

Informatiegestuurd werken

Ook zal de ILT analyses en rapportages opstellen, gebaseerd op bevindingen tijdens controles door drinkwaterbedrijven. Voorheen lag deze rol bij het RIVM. Deze analyses bieden waardevolle informatie voor de ontwikkeling van drinkwatertoezicht. Door informatiegestuurd te werken draagt de ILT nog beter bij aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s door drinkwater in Nederland.

Toezicht ILT

De ILT houdt toezicht op de levering van drinkwater en zorgt voor vergunningverlening, inspectie en handhaving. De ILT ziet toe op de naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater, volgens hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit.