ILT controleert in 2022 autodealers op geldige energielabels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in 2022 controleren of autodealers een geldig energielabel toekennen aan nieuwe personenauto’s. Het energielabel geeft inzicht in het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO2-uitstoot. Consumenten kunnen deze aspecten meenemen in de keuze voor een nieuwe auto.

Energielabel auto

Ruim 40% voldeed in 2021 niet aan verplichting

In 2021 hield de ILT landelijke inspecties bij 285 autodealers. Toen was bij 42% van de geïnspecteerde autodealers geen of een verkeerd energielabel aanwezig. De tekortkomingen varieerden: er was geen energielabel, een verkeerd label, een label met verkeerde kleuren of er ontbrak een overzichtsposter. De betreffende autodealers ontvingen een schriftelijke waarschuwing van de inspectie. In 2022 gaat de ILT autodealers opnieuw controleren.

Energiezuinig

Het energielabel laat onder meer zien hoeveel brandstof een nieuwe auto verbruikt in vergelijking met andere auto’s uit dezelfde klasse. Doel van het label is om het gebruik van energiezuinige auto’s te stimuleren.

Geldig energielabel

Het energielabel moet te koppelen zijn aan het voertuig. Daarnaast moet het label afgedrukt zijn in verplichte kleuren. Ook moet in de showroom in de buurt van de aangeboden voertuigen een poster aanwezig zijn, met daarop een overzicht van alle voertuigen van het betreffende merk en de bijhorende energielabels.

Markttoezichthouder

De ILT is onder andere markttoezichthouder voor de richtlijn 1999/94/EG en het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s. Hierin staat dat bij de verkoop van nieuwe (nog niet aan de consument verkochte) personenauto’s een energielabel aanwezig moet zijn. Dit geldt ook voor geïmporteerde voertuigen die nog niet aan een consument zijn verkocht. Voertuigen voor speciale doeleinden vallen niet onder het toezicht, zoals brandweervoertuigen en gepantserde voertuigen, voertuigen op twee of drie wielen en tweedehands auto’s. Ook volledig elektrische aangedreven voertuigen en bedrijfswagens zijn een uitzondering.