Minder overwegen opgeheven in 2020 dan in jaar ervoor

Al jaren is het Nederlandse spoor één van de veiligste in Europa. Maar er zijn nog verbeteringen mogelijk om nieuwe slachtoffers te voorkomen. In 2020 vinden er 20 zware ongevallen plaats waarbij 8 mensen om het leven komen, 3 zwaargewond en 11 lichtgewond raken. 10 van de zware ongevallen vinden plaats op een overweg. Het  aantal ongevallen en slachtoffers ligt iets lager dan in 2019 toen 11 dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Overwegen vormen risico

Van alle slachtoffers zijn er 5 dodelijke slachtoffers, 3 zwaargewonden  en 5 lichtgewonden het gevolg van een overwegongeval. Dit is  ten opzichte van andere jaren laag. Door de Covid-19-maatregelen hebben treinen in 2020 8% minder kilometers afgelegd dan in 2019. Reizigers hebben 80% minder kilometers afgelegd. Door thuiswerken en avondklok zijn er in 2020 ook minder mensen op de weg die gebruik maken van overwegen. In welke mate coronamaatregelen invloed hebben op het aantal ongevallen is niet vast te stellen.

Spoorwegongevallen 2020

Spoorwegongevallen 2020
Spoorwegongevallen
Botsingen5
Ontsporingen1
Overwegongevallen10
Aanrijdingen3
Brandongevallen1
Brontabel als csv (107 bytes)

Opheffen overwegen gaat langzaam

In 2020 zijn 24 onbewaakte en 10 bewaakte overwegen opgeheven. Ook zijn er 10 onbewaakte overwegen van beveiliging voorzien. Daarmee zijn er minder overwegen opgeheven dan in 2019 (toen 42 overwegen werden opgeheven en 3 werden beveiligd). In het huidige tempo duurt het nog 20 jaar voordat alle onbewaakte overwegen zijn aangepakt.

Slachtoffers spoorwegongevallen

Slachtoffers spoorwegongevallen
Slachtoffers
Doden8
Zwaargewonden3
Lichtgewonden11
Brontabel als csv (59 bytes)

Arbeidsongevallen

In 2020 vinden geen aanrijdingen plaats met werknemers. Wel komt 1 machinist  te overlijden bij een ernstig overwegongeval. Er zijn 4 elektriseringen waarbij 1 werknemer zwaargewond raakt.

STS-passages

In 2020 is sprake van 95 stoptonend sein (STS) passages. Een STS is een verzamelnaam voor alle seinbeelden die aangeven dat een spoorvoertuig moet stoppen. Een incident waarbij een spoorvoertuig zo’n sein zonder toestemming passeert, wordt aangeduid als een STS-passage. Dit is beduidend minder vaak dan het jaar ervoor (142). In 20 gevallen (21%) passeert het spoorvoertuig niet alleen het sein, maar ook het achterliggende  gevaarpunt waar de kans op een botsing aanwezig is. Deze categorie van STS­passages is in aantal eveneens afgenomen ten opzichte van 2019 (34). Vooral op rangeerterreinen zijn minder STS-passages. De veranderingen in 2018 in de werkprocedures –in 2019 juist verantwoordelijk voor een stijging van deze STS-passages- lijken in 2020 beter ingebed.

Programma Veiligheid op het spoor

In 2020 spreekt de ILT intensief met de spoorwegondernemingen, ProRail en andere organisaties uit de spoorbranche over het vergroten van spoorveiligheid. Het ILT-programma let speciaal op het goed in praktijk brengen van het kwaliteit­ en veiligheidsmanagement, het versterken van de veiligheidscultuur en het extra aandacht geven aan bepaalde risico­onderwerpen. Voor de veiligheid vindt de ILT het belangrijk dat er wordt geleerd van ongevallen en incidenten, dat er een open meldcultuur is binnen alle lagen van de organisatie en dat informatie binnen de sector wordt uitgewisseld.