Vrachtwagens in Limburg soms fors te zwaar

Tijdens een grote handhavingsactie op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober in Limburg constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verschillende forse overtredingen op de maximale belading van vrachtwagens. De ILT controleert hierop omdat overbelading risico’s voor de verkeersveiligheid en schade aan de infrastructuur tot gevolg heeft. Bovendien zorgt het voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van vervoerders die zich wel aan de regels houden.

Ter controle van het van de lading rijdt een vrachtwagen op weegmatten.
Foto ter illustratie

Regels grotendeels nageleefd

Tijdens de actie controleerden inspecteurs van de ILT in totaal 306 voertuigen. De ILT constateerde hierbij 18 overtredingen. Daarnaast werden 24 waarschuwingen gegeven voor lichte overschrijdingen. Inspecteur Sander Bijkerk is niet ontevreden over deze cijfers. “Het is goed om zien dat de meeste vervoerders zich aan de regels voor maximale belading houden. Tussen de overtredingen zat echter wel een aantal forse. Op de A2 bij Maastricht moesten twee vrachtwagens afladen, omdat ze respectievelijk 33% en 27% meer totaalgewicht bij zich hadden dan toegestaan. Hetzelfde gold voor een voertuig dat we controleerden bij Elsloo. Deze vrachtwagen was op de achterste twee assen 32% en 30% te zwaar.” De transportondernemingen kunnen een boete tegemoetzien, het OM bepaalt hoe hoog deze is.

Vrachtwagen op weegbrug voor gewichtscontrole.
Foto ter illustratie; Weegbrug bij verlader

Verschillende weeglocaties

Sander Bijkerk: “Tijdens de actie bezochten we bedrijven die zelf weegbruggen hebben voor het inkomende en uitgaande transport. Hier keken we terplekke mee met de wegingen en namen we historische data mee voor verdere inspectie. Daarnaast controleerden we passerende vrachtwagens op verschillende Limburgse snelwegen met behulp van weeglussen in het asfalt. Als via de weeglus een te zwaar beladen vrachtwagen werd gedetecteerd, nam de ILT-inspecteur deze mee voor een nacontrole op een weeglocatie. Ook hebben we op een aantal bijzondere locaties gewerkt met een mobiel weegsysteem, zoals in de Beatrixhaven in Maastricht.”

Gerichte controle door analyse vooraf

De controles richtten zich met name op vervoerders van losse (grond)stoffen zoals zand, grond en grind, het zogenaamde kippervervoer. Bij de voorbereiding van deze actie heeft de ILT vooraf een analyse gemaakt van data uit de weeglussen in de snelwegen en van weegbrugdata van diverse bedrijven in Limburg. Sander Bijkerk: “Zo konden we de controles richten op bedrijven waar bleek dat overbelading vaker voorkomt. De bedrijven die de regels goed naleefden, konden we zodoende ontzien.”

Verkeersveiligheid

De handhavingsactie in Limburg had tot doel de naleving voor de regels van maximale belading te bevorderen. Sander Bijkerk: “Een overbeladen vrachtwagen brengt verschillende risico’s met zich mee. Door een langere remweg, een overmatig belaste constructie en instabiliteit zit een ongeluk in een klein hoekje. Met alle gevolgen van dien voor de chauffeur, medeweggebruikers en de infrastructuur.”

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam wegtransport. Het niet-naleven van regels voor arbeids- en rusttijden, belading of cabotage leidt tot oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Daarnaast kunnen ongelukken in het wegtransport ontstaan door oververmoeidheid van chauffeurs of overbelading. En het niet-naleven van de regels kan schade veroorzaken aan het weggennet en de luchtkwaliteit.