Uitbreiding samenwerking ILT en Amsterdam voor beter taxitoezicht

Op vrijdag 24 september bracht inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een werkbezoek aan de gemeente Amsterdam. Hij maakte kennis met Egbert de Vries, sinds januari wethouder voor verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit van de stad. Beiden waren ook aanwezig bij een gezamenlijke taxicontrole van de ILT, de Amsterdamse BOA’s en politie.

Inspecteur en politieagent controleren taxivervoer.
Beeld: Mark van den Brink

Jan van den Bos: “De ILT en Amsterdam werken regelmatig samen bij taxicontroles. Die samenwerking gaan we verder intensiveren door bijvoorbeeld elkaars informatiepositie te versterken. We willen gezamenlijk nog beter in staat zijn om op te treden tegen notoire overtreders van de regels. Zo zetten we ons samen in voor veilig en eerlijk taxivervoer in de regio Amsterdam.”

Landelijke en gemeentelijke handhaving

Tijdens het bezoek besprak de inspecteur-generaal de samenwerking met de gemeente. De rollen van de gemeente en de ILT op de taximarkt verschillen van elkaar. Handhaving door de ILT gebeurt met name op basis van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v). De BOA’s kunnen handelen op basis van de regels in de lokale taxiverordening voor de opstapmarkt en hun bevoegdheden op met name stilstaand verkeer. Die regels kunnen eisen stellen aan de herkenbaarheid van de taxi, aan bestuurders van de taxi’s en voor de indiening en afhandeling van klachten.

De ILT controleert onder meer of een chauffeur beschikt over een (landelijk) geldige chauffeurskaart, een landelijke (Wp2000-)vergunning of in dienst is van een vergunninghouder taxi en de verplichte boordcomputer taxi gebruikt. Ook controleert de ILT op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dat doet de ILT zowel via controles op straat als via digitale inspecties.

De ILT controleert dus de naleving van de landelijk geldende regels en de gemeentelijke BOA’s de naleving van de regels voor de lokale opstapmarkt. Van den Bos: “We kunnen effectiever handhaven door te kijken naar wie welke bevoegdheden heeft en waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken.”

Slimmere inzet van capaciteit

Van den Bos: “De gemeente beschikt over een schat aan informatie die voor de ILT behulpzaam kan zijn. Als chauffeurs zich niet aan de gemeentelijke regels houden, kan dat een indicatie zijn dat ze zich ook niet aan de regels uit de Wp2000 houden. Door elkaars informatiepositie te versterken, kunnen we slimmere keuzes maken bij de inzet van onze capaciteit om zo een maximaal maatschappelijk nut te bereiken.”

Uitbreiding taken BOA’s

Naast het uitwisselen van informatie en gezamenlijke controles kan ook de uitbreiding van de bevoegdheden van gemeentelijke BOA’s helpen. In Amsterdam loopt er nu, net als in Rotterdam en Breda, een pilot waarbij BOA’s mogen handhaven op terreinen die normaliter voorbehouden zijn aan de ILT en de politie. Het gaat dan om de afwezigheid van de geldige chauffeurskaart, het vervoeren van meer personen dan waarvoor de taxi is goedgekeurd, het gebruikmaken van een ongekeurde taxi en het niet goed bekendmaken van de tarieven.

Gezamenlijke handhavingsactie

De inspecteur-generaal en de wethouder waren vrijdag getuigen van een gezamenlijke controleactie op het Oosterdok door de ILT, Amsterdamse politie en BOA’s. In totaal werden 76 taxi’s tijdens deze actie gecontroleerd. De ILT legde twee keer een bevel tot staken arbeid op, in beide gevallen hadden de taxichauffeurs onvoldoende rust genoten. Daarnaast werd ook 2 keer een proces-verbaal opgemaakt voor het niet bijhouden van de ritadministratie in de boordcomputer taxi. De politie maakte diverse keren proces-verbaal op o.a. omdat rijbewijs of kenteken niet voldeden of omdat de taxichauffeur reed met gladde banden. De gemeente constateerde een aantal keer onregelmatigheden met het daklicht. “Het bleek vrijdag maar weer eens dat de samenwerking op straat op orde is. Onze inspecteurs, de BOA’s en de politie: iedereen wist wat zijn of haar rol was. Als we deze geoliede machine ook op andere vlakken kunnen uitbreiden, vergroten we het effect van ons gezamenlijk toezicht”, aldus Van den Bos.