ILT onderschept 128 warmtepompen en 8.230 airco’s uit China

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij twee importeurs van warmtepompen en airco’s handhavend opgetreden, omdat deze de afgelopen twee jaar ongeveer 128 warmtepompen en 8.230 airco’s op de Europese markt hebben gebracht zonder toestemming van de Europese Commissie. Dergelijke apparaten zijn gevuld met gefluoreerde broeikasgassen, die sterk bijdragen aan de opwarming van de aarde.

partij airco's en warmtepompen in loods

Beide partijen apparaten zijn afkomstig uit China en werden verkocht aan afnemers in Europa. De apparaten waren gevuld met drie soorten gefluoreerde broeikasgas met een totale inhoud die vergelijkbaar is met 26.400 ton CO₂. De uitstoot van één ton CO2 vindt plaats bij bijvoorbeeld zeven vluchten naar Parijs, 5.800 gereden auto kilometers of het verbruik van 300 kilogram kantoorpapier.

Handhaving

Tegen beide bedrijven wordt door de ILT proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt de sanctie. Daarnaast heeft de ILT beide bedrijven een dwangsom opgelegd. Het te innen dwangsombedrag kan v.w.b. de warmtepompen oplopen tot maximaal € 345.000,- en voor de  airco’s tot € 500.000,- indien de importeurs niet aan de opgelegde last voldoen.

Minder broeikasgassen

Omdat dergelijke broeikasgassen een groot effect hebben op de opwarming van de aarde is in Europees verband afgesproken om deze gassen geleidelijk uit te faseren. In de periode van 2021 tot 2024 moet de uitstoot worden gereduceerd tot 45% ten opzichte van de situatie in 2015. Daarna stapsgewijs naar 21% in 2030 . Voor de invoer van deze gefluoreerde broeikasgassen in Europa moeten importeurs beschikken over een Europese registratie en moet een quotum zijn toegewezen. 

Door de illegale handel dreigt de doelstelling van het terugdringen van de uitstoot van deze schadelijke gassen in de atmosfeer in gevaar te komen. Hierdoor wordt de schade die de gassen aanrichten aan mens en milieu onvoldoende verminderd. De ILT houdt in Nederland toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing. De inspectie werkt nauw samen met onder andere de Nederlandse douane om dergelijke invoeren een halt toe te roepen.