ILT: Zes onderzoeken naar vluchten naar Nederland

Sinds de verplichting om als passagier op luchthavens een coronabewijs en quarantaineverklaring te kunnen tonen, is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zes onderzoeken gestart naar luchtvaartmaatschappijen, die niet of onvoldoende hebben gecontroleerd of hun passagiers de juiste papieren bezaten. Het gaat om vijf vluchten met passagiers vanuit (zeer) hoog risicolanden/-gebieden en een vlucht vanuit Spanje.

passagiers

De onderzoeken zijn gestart na meldingen vanuit de Veiligheidsregio’s, de Koninklijke Marechaussee en op verzoek het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het betreft vluchten naar Schiphol, Eindhoven en Maastricht. Eén van de zes onderzoeken is inmiddels afgerond. De desbetreffende luchtvaartmaatschappij heeft een waarschuwing gekregen.

Reizen vanuit een (zeer) hoog risicoland/-gebied

Reizigers, die vanuit (zeer-) hoog risicolanden/-gebieden Nederland willen inreizen, moeten beschikken over een negatieve testuitslag (afgenomen in het land van vertrek en voor iedereen van 12 jaar en ouder) en een verklaring, waarin de reiziger aangeeft in quarantaine te gaan (quarantaineverklaring). De luchtvaartmaatschappij is verplicht dit te controleren.

Rol ILT in de luchtvaart

De ILT doet zelf geen passagierscontroles op de luchthavens. Dit is de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio’s en de luchtvaartmaatschappijen. De ILT inspecteert (na melding) hoe luchtvaartmaatschappijen de controle naar de quarantaineformulieren en de testverplichtingen uitvoeren en hoe zij dit vastleggen.

Veiligheidsregio’s en de Koninklijk Marechaussee, kunnen bij de ILT een melding doen, wanneer zij vermoeden dat een luchtvaartmaatschappij niet goed of onvoldoende heeft gecontroleerd. Op basis hiervan kan de ILT een onderzoek starten. Uiteindelijk leidt een onderzoek tot een rapport met daarin de inspectiebevindingen gericht aan de onderzochte partij.

Indien daar aanleiding toe is, wordt er door ILT gehandhaafd. De ILT kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om eerst een waarschuwing te geven met een hersteltermijn. Mocht de onderzochte luchtvaartmaatschappij geen verbetering tonen, dan kan de ILT namens de minister van VWS een herstelsanctie opleggen in de vorm van een Last onder Dwangsom (LOD).

Andere manieren om Nederland in te reizen

Vliegen is natuurlijk niet de enige manier om Nederland in te reizen. Dit kan ook over de weg, via het spoor of over het water. Op reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl kunnen reizigers een snelle check doen, wanneer zij Nederland weer in willen reizen. Afhankelijk van het risiconiveau van het land of gebied van waaruit de terugreis is gestart, dienen reizigers te beschikken over specifieke coronadocumenten. De vervoerder is verplicht dit te controleren; de ILT ziet er op toe dat de vervoerders zich houden aan de verplichting om alleen passagiers te vervoeren die in bezit zijn van de benodigde documenten.

Spoor

De ILT heeft nauw contact met NS Internationaal (verantwoordelijk voor onder meer de Eurostar, Thalys, ICE, ICBxL en ICBerlijn). Met een speciaal team voeren de NS steekproefsgewijs controles uit. De ILT controleert niet op persoonsniveau, maar voert systeemtoezicht uit. Tot nog toe heeft de inspectie geen interventies gedaan of signalen ontvangen.

Wegen

Elf Nederlandse busbedrijven, die een vergunning hebben voor internationaal busvervoer, hebben een brief van de ILT ontvangen over de covid-regels, waar zij aan moeten voldoen. De ILT acteert op basis van signalen of meldingen van andere toezichthouders of particulieren over niet-naleving. Zodra er een melding binnenkomt, neemt de ILT contact op met het bedrijf om te achterhalen hoe het proces van controle op het bezit van een coronabewijs en quarantaineverklaring is georganiseerd. Als er aanleiding is voor nader onderzoek, gaat de ILT bij het desbetreffende bedrijf op bezoek. Tot op heden heeft de ILT geen signalen of meldingen ontvangen. Als het gaat om de controles van mensen die Nederland per auto in willen reizen, heeft de Douane de handhavende bevoegdheid bij de controles van personenauto’s.

Water

Passagiers van veerdiensten en cruiseschepen, die in Nederland van boord gaan, moeten een coronabewijs laten zien. De ILT houdt toezicht op de rederijen van deze schepen en controleert of de systemen goed zijn ingericht om de coronabewijzen te kunnen controleren (inclusief quarantaineverklaring). De inspectie heeft drie rederijen gecontroleerd die passagiers vervoeren met veerdiensten uit het Verenigd Koninkrijk: Stena Line, P&O Ferries en DFDS Seaways; zij voldeden aan de eisen. Daarnaast kan de ILT meldingen van Veiligheidsregio’s of de Koninklijke Mareschaussee krijgen over specifieke schepen waar het niet goed lijkt te gaan met coronabewijzen en quarantaineverklaringen. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd.