ILT treedt op tegen ondeskundige installatie koelinstallaties in winkels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) treedt op tegen ondeskundige installatie en onderhoud van koel- en vriesinstallaties in winkels. Het gaat hier om werkzaamheden die worden uitgevoerd door een installateur die niet in het bezit is van een verplicht BRL-100 certificaat. Een dergelijk certificaat moeten bedrijven hebben als zij koel- en vriesinstallaties installeren en onderhouden. De winkeliers die geen gebruik hebben gemaakt van een erkende installateur, moeten deze installaties opnieuw in bedrijf laten stellen door een erkend installatiebedrijf.

De ILT legt een dwangsom op van € 3.000 voor elke keer dat het installatiebedrijf de fout in gaat. Ook kan de ILT het Openbaar Ministerie inschakelen en bereidt dan een proces-verbaal voor. Koel- en vriesinstallaties die niet door een erkend bedrijf zijn geïnstalleerd en onderhouden, zijn niet voorzien van officiële logboeken. Daardoor is niet na te gaan of de installateur de juiste handelingen heeft verricht. Het BRL-100 certificaat en de wettelijke verplichtingen die daarbij horen, zijn er om te voorkomen dat klimaatschadelijke koudemiddelen in de lucht terechtkomen.

Bij de ILT is gebleken dat veel winkels er niet bij nadenken dat het installatiebedrijf gecertificeerd moet zijn. In de praktijk gaat de winkelier af op aanbiedingen via mond-tot-mond reclame of internet. Gecertificeerde installateurs kunnen worden gevonden via het bedrijvenregister van Kenniscentrum InfoMil. De ILT werkt bij controles samen met de omgevingsdiensten.