Woningcorporaties tijdelijk meer ruimte om getroffenen overstromingen Limburg aan woningen te helpen

Woningcorporaties krijgen tijdelijk meer ruimte om een woning aan te bieden aan mensen die niet in hun woning terecht kunnen door de overstromingen in Limburg. De ILT/Autoriteit Woningcorporaties (Aw) stelt de corporaties met woningaanbod rondom de overstroomde gebieden in staat om samen met andere partijen een bijdrage te leveren aan het bieden van onderdak voor gedupeerden. Dat laat de Aw vandaag weten aan de betreffende woningcorporaties.

Landschap met overstroomde landerijen langs de Maas in Limburg.

Nog voordat de Rijksoverheid het gebied tot rampgebied verklaarde, hebben lokale overheden diverse partijen waaronder woningcorporaties, verzocht een bijdrage te leveren aan het tijdelijk huisvesten van mensen die als gevolg van deze noodsituatie dakloos zijn geworden. Naar aanleiding hiervan hebben meerdere woningcorporaties zich bij de Aw gemeld.

De woningwet biedt in een aantal gevallen ruimte om via reguliere toewijzing gedupeerden te huisvesten. Waar dit niet kan, hebben corporaties de mogelijkheid om een oplossing op maat aan te bieden. De toezichthouder geeft de betrokken corporaties in het rampgebied tijdelijk de ruimte om bruikleenovereenkomsten met gedupeerden en/of via een intermediair af te sluiten. Deze overeenkomst is op basis van het Burgerlijk Wetboek. Mochten er door het gebruikmaken van deze geboden mogelijkheid zich overtredingssituaties ten opzichte van de woningwet voordoen, dan zal de Aw als gevolg van deze noodsituatie niet handhavend optreden. De Aw benadrukt het tijdelijke karakter van deze ruimte als gevolg van de noodsituatie.