ILT voortrekker met tweede internationale webconferentie over uitstoot zeevaart

De online conferentie over de handhaving op zwaveluitstoot van zeeschepen in december 2020 viel internationaal in de smaak. Daarom organiseert het programma Schoon Schip van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op maandag 21 juni al snel een tweede webconferentie. Ook dit keer nemen zo’n 60 deelnemers vanuit de hele wereld deel. Zo geeft Nederland invulling aan de voortrekkersrol om kennis over innovatieve manieren van handhaven wereldwijd uit te wisselen. Programmamanager Marco Buitelaar: “Best-practices uit verschillende landen worden gepresenteerd. Anderen kunnen daar van leren en ook zo gaan werken. Als over de hele wereld de handhaving op scheepsuitstoot verbetert, draagt dat bij aan het terugdringen van de schadelijke gevolgen voor mens en milieu.”

Zwavelsnuffelaar Hoek van Holland
Beeld: ILT

Scrubbers

In deze webconferentie staat het onderwerp scrubbers centraal. Dit zijn installaties die zwaveldioxiden uit de rookgassen van schepen filteren. Een schip met een scrubber kan varen op brandstof met een hoger zwavelpercentage, omdat de zwaveldioxide direct na verbranding wordt afgevangen. Omdat brandstof met een hoog zwavelgehalte goedkoper is, gaan steeds meer rederijen over op het gebruik van scrubbers. Naar verwachting varen over een paar jaar 15% van de zeeschepen die lange afstanden afleggen met zo’n systeem om zwaveldioxide te filteren. Het wordt dus steeds belangrijker dat handhavende instanties kennis opbouwen over de werking van de diverse soorten scrubbers. Daarbij moeten standaarden wordt ontwikkeld om te controleren of de scrubber tijdens de reis goed heeft gefunctioneerd. De data (logfiles) van scrubbers moet gecontroleerd kunnen worden door inspecteurs van de ILT en collega’s over de hele wereld. Tijdens de conferentie delen collega’s uit de Verenigde Staten en Duitsland de ervaringen die ze hiermee de afgelopen tijd op hebben gedaan. 

Meten zwavel in scheepsbrandstof en satellieten

België geeft verder een demonstratie hoe met draagbare XRF-apparatuur op een snelle manier zwavelgehalte in scheepsbrandstof gemeten kan worden. En de ILT vertelt meer over de laatste  ontwikkelingen op het gebied van remote sensing: het meten van scheepsemissies met satellieten.

Meer lezen over kennisuitwisseling? Lees het interview met Marco Buitelaar en Leo Buckers.