Afvoeren afval corona testlocaties flink verbeterd, verpakken testmateriaal nog niet altijd goed

Bij corona testlocaties is het afvoeren van mogelijk besmettelijk afval sterk verbeterd. Dit blijkt uit 61 inspecties in het hele land in april en mei. Tijdens eerdere inspectieronden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ging nog veel mis. Alle bezochte teststraten van de GGD voldoen inmiddels aan de eisen voor het vervoer van besmettelijk afval (ADR). Bij de commerciële testlocaties ziet de ILT nog wel dat in 21% van de controles mogelijk besmettelijk afval met het bedrijfsafval mee gaat. Ook het verpakken en vervoeren van de afgenomen monsters moet beter: bij 2 GGD’s en 6 commerciële testlocaties gaat dat nog niet volgens de regels. Het transport van afval en PCR-testmateriaal is 18 keer door de ILT geblokkeerd. Nadat verbeteringen zijn doorgevoerd, mocht het transport verder. De inspectie blijft het vervoer van afval en testmateriaal in de gaten houden en voert herinspecties uit.

Ton Schennink en corona-afval
Foto: Arie Kievit

Nieuwe steekproeven en herinspecties

Afgelopen winter, in december en januari, keek de ILT al naar het verpakken en afvoeren van besmettelijk afval dat vrijkomt bij het afnemen van coronatesten. Ook controleerde de inspectie toen of het afgenomen testmateriaal voor een PCR test voor transport naar een laboratorium volgens de voorschriften is verpakt. Hierbij werkte de inspectie samen  met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het grote aantal overtredingen was reden voor de 3e ronde controles in april en mei. 

Afvoer covid-afval niet als infectueus afval

 Testlocatie      /      Steekproef   december'20  januari '21  april/mei '21
 GGD           46%              13%               0%
 Commercieel           64%              40%              21%

Interventies

De ILT blokkeerde nu 18 keer het vervoer en gaf leidinggevenden van de testlocaties opdracht verbeteringen door te voeren. Dit ging 8 keer om een overtreding waarbij het afval onjuist werd vervoerd. 10 keer ging het om overtredingen bij de verpakking van PCR-testmateriaal. Zo ontbrak bijvoorbeeld absorptiemateriaal tussen de verpakkingen. Op de betreffende locaties zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De ILT blijft deze processen bewaken en voert wanneer nodig herinspecties uit. Er is niet strafrechtelijk gehandhaafd.

Samenwerken ILT – IGJ

Omdat de ILT en IGJ toezicht houden op dezelfde testlocaties, werken zij veelvuldig samen. Ze delen informatie en inspecteurs geven ter plekke adviezen als ze zien dat mogelijk sprake is van onveilige situaties. De ILT had bij 12 bezochte teststraten twijfels over de hygiëne, hierover is de IGJ geïnformeerd. Omgekeerd ontving de ILT van de IGJ twee keer een signaal over het mogelijk verkeerd afvoeren van besmettelijk afval en PCR-testmateriaal. Om kennis en ervaring uit te wisselen bezochten de inspecties 2 locaties gezamenlijk.  

Inspecties april en mei

In totaal hield de ILT tijdens haar 3e steekproef 61 inspecties in het hele land, waarvan 4 bij GGD-locaties, 50 bij commerciële testlocaties en 7 herinspecties bij testlocaties die eerder in overtreding waren.