Jaarverslag ILT; Toezicht in coronatijd

Veel is anders gegaan in 2020 door corona. Dit gaf binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boost aan het informatiegestuurde toezicht en de innovaties waar al aan werd gewerkt. Met het jaarverslag 2020 , dat op 19 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd, toont de inspectie hoe ondanks de wereldwijde pandemie met veel inzet en flexibiliteit de grootste maatschappelijke risico’s werden aangepakt. Ook is 2020 het jaar dat de ILT in de nieuwe organisatie ging werken. 

Omslag Jaarverslag ILT 2020

Jan van den Bos, inspecteur-generaal: “Corona heeft in 2020 diepe sporen achtergelaten in de samenleving en de wereldwijde economie. Zoveel dingen die we voorheen nog de normaalste zaak van de wereld vonden, bleken nu ineens heel wat minder vanzelfsprekend. Zowel privé als zakelijk had corona een grote impact op de ILT en haar mensen. Het werk is doorgegaan dankzij de grote betrokkenheid en veerkracht van de ILT’ers. De kabinetsmaatregelen vroegen om een andere aanpak in het toezicht en de handhaving. Meer digitaal en innovatiever. Het toezicht ging door, anders en ondanks corona.”

Innovatief inspecteren

De ILT zocht actief naar mogelijkheden om haar werk zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Alles was ingericht op het blijven toezien en handhaven en rekening houdend met de kabinetsmaatregelen. Risico’s werden opnieuw berekend, op basis van de invloed van corona. Naast fysiek inspecteren was een grotere rol weggelegd voor digitaal inspecteren. Zo werd in 2020 de inzet van drones verder uitgebreid.

Onderzoek

Het onderzoek van de inspectie naar het voucherbeleid van luchtvaartmaatschappijen leidde ertoe dat passagiers bij annulering van een vlucht alsnog konden kiezen voor geld terug, omboeking of voucher. Daarnaast constateerde de inspectie dat besmettelijk afval van coronatestlocaties vaak verkeerd werd verpakt en afgevoerd. Beschermende kleding van de medewerkers en gebruikte wattenstaafjes werden op 22 van de 39 onderzochte locaties niet op een speciale wijze verpakt en afgevoerd. In 2020 was er ook veel aandacht voor de vervuiling van de bodem en in de eerste ‘Staat van de corporatiesector’ constateerde de Autoriteit woningcorporaties dat woningcorporaties in een spagaat zitten: keuzes zijn nodig om door te pakken met het verbeteren van bestaande woningen en het opleveren van nieuwbouw.

3 nieuwe programma’s

Vanwege het brede werkterrein moet de ILT keuzes maken; naast het reguliere werk doet de ILT dat met 10 toezichtprogramma’s , waarin zij de belangrijkste risico’s aanpakt. In 2020 startten 3 nieuwe programma’s: Marktwerking taxivervoer, Legionella en Veiligheid op het spoor. De programma’s die in 2019 zijn gestart, zijn in 2020 verder vormgegeven. Ook voerde de ILT een aantal verkenningen uit naar nieuwe programma’s zoals chemische stoffen, cybersecurity en het vertrouwen in instituties.

Digitale dienstverlening

In 2020 is het webportaal MijnILT verder ingericht. Zo kunnen nu ook bedrijven in de afval- en drinkwatersector  gebruikmaken van MijnILT. Via MijnILT kunnen ondernemers vergunningen aanvragen, meldingen indienen en hebben ze tegelijkertijd inzicht in de (status van) vergunningaanvragen en/of meldingen. 

Start nieuwe organisatiestructuur

Begin 2020 startte de ILT in de nieuwe organisatiestructuur en startte een wervingsopgave voor zo’n 320 nieuwe medewerkers; eind 2020 zijn in totaal 238 nieuwe collega’s bij de ILT aan de slag gegaan. De werving wordt in 2021 voortgezet.