Onderzoeksraad waarschuwt voor instabiliteit viskotters korter dan 24 meter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt de visserijsector dat boomkorkotters met een lengte van minder dan 24 meter onder bepaalde omstandigheden instabiel kunnen zijn. Bij een asymmetrische beladingstoestand kunnen de kotters buitengewoon instabiel zijn en slagzij maken. Dit kan zelfs leiden tot het kapseizen en zinken van de schepen.

Visserij Scheveningen haven

De Raad stelt: “Het veiligheidsrisico van asymmetrische beladingstoestand is groot en reëel, echter is tot op heden, sector breed, niet of nauwelijks bekend of onderkend.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ondersteunt de aandacht die de Onderzoeksraad bij de visserijsector vraagt voor stabiliteitsproblemen. Ook de ILT brengt in contacten met de vissers de waarschuwing en aanbevelingen van de Onderzoeksraad onder de aandacht, zodat er alles aan gedaan wordt om herhaling te voorkomen.