Klanttevredenheidsonderzoek dienst- en vergunningverlening leefomgeving en rail

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een optimale dienst- en vergunningverlening. Voor burgers en bedrijven moet het duidelijk en overzichtelijk zijn hoe ze bij de ILT een vergunningaanvraag kunnen indienen of meldingen kunnen doen. Voor de verbetering van de vergunningverlening en de informatievoorziening daaromheen, heeft de ILT onderzoeksbureau Motivaction gevraagd een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit te voeren bij zo’n 100 bedrijven.

Bedrijven binnen de sectoren leefomgeving of rail die het afgelopen jaar een vergunning of ontheffing hebben aangevraagd of een melding hebben ingediend, ontvangen een uitnodiging voor het KTO. Hierin vraagt het onderzoeksbureau wat deze bedrijven vinden van het proces rondom het aanvragen van een vergunning.

MijnILT

Het KTO loopt vooruit op het toevoegen van de sectoren leefomgeving en rail aan MijnILT, het webportaal voor vergunningaanvragen en meldingen. Nu is MijnILT beschikbaar voor organisaties in de afval- en drinkwatersectoren. Bedrijven in de sectoren luchtvaart en scheepvaart ontvangen in de loop van het jaar ook een uitnodiging om deel te nemen aan een KTO, voorafgaand aan hun deelname in MijnILT.