ILT waarschuwt voor risico’s vervoer carbid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept particulieren op om de juiste maatregelen te treffen bij het vervoer van carbid. De vraag naar carbid is de laatste tijd toegenomen. Veel mensen weten niet dat carbid een gevaarlijke stof is en dat het vervoer ervan aan regels is gebonden. Particulieren mogen daarom maximaal 5 kilogram carbid in een luchtdichte verpakking vervoeren. Carbid is een gevaarlijke stof en geeft, als het in aanraking komt met water, een zeer brandbaar gas af dat gemakkelijk tot explosies kan leiden. Blootstelling aan de buitenlucht (waar ook water in zit) kan al leiden tot gevaarlijke situaties, met name in gesloten ruimtes of verpakkingen die niet luchtdicht zijn.

carbid
Beeld: ©ANP

Regelgeving

Voor beroepsmatig vervoer of het vervoer van meer dan 5 kilogram door particulieren gelden regels met aanvullende eisen aan onder meer verpakking, voertuig en opleiding. De ILT heeft onlangs ook importeurs en handelaren geïnformeerd over de regels die gelden voor particulieren. Niet voldoen aan de eisen brengt risico’s voor de gezondheid en omgeving met zich mee en is strafbaar. De ILT en politie kunnen controleren op de aanwezigheid van carbid in voertuigen.

Rol van de ILT

De ILT ziet toe op naleving van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en de ADR; het gaat hierbij om het toezicht op het vervoer en de wijze van verpakken en afzenden van gevaarlijke stoffen. In deze hoedanigheid is de ILT bevoegd om voertuigen staande houden en te controleren of het vervoer van carbid aan de wet- en regelgeving voldoet. Is dit niet het geval, dan wordt het transport tegengehouden totdat aan de regels is voldaan. Voor wat betreft de opslag van carbid is gemeente, provincie of omgevingsdienst het bevoegd gezag.