Verhuisdiensten zonder vergunning meestal niet toegestaan; ILT start controle, voorlichting en aanpak verhuisbedrijven

Consumenten die gaan verhuizen kunnen hiervoor een gerenommeerd verhuisbedrijf inschakelen. Ook is het mogelijk om op een verhuisplatform op internet iemand te vinden die goedkoop verhuisdiensten aanbiedt. Uit een inventarisatie blijkt dat veel aanbieders van verhuisdiensten niet over de vereiste vergunning beroepsvervoer beschikken. ”Een consument loopt daarmee het risico dat zijn inboedel langs de weg komt vast te staan.” De ILT gaat daarom verhuisbedrijven controleren en voorlichten.

wit busje - verhuizen

500 kilo laadvermogen

De ILT denkt dat veel aanbieders van verhuisdiensten zich niet realiseren dat er regels zijn voor goederenvervoer tegen betaling. “Voor het commercieel vervoeren van goederen met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg heb je al een vergunning nodig”, licht inspecteur en projectleider Danique van Broekhoven toe. “Dat geldt niet alleen voor bedrijven met grote vrachtauto’s, ook bedrijven met kleinere verhuiswagens hebben in veel gevallen een vergunning nodig. De vergunning zorgt ervoor dat de bedrijven voldoen aan eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid.”

Vergelijking gegevens

De ILT heeft de gegevens verzameld van bedrijven die zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven. Deze gegevens zijn vergeleken met de gegevens van vergunninghouders bij de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Bij verhuizers zonder vergunning is vervolgens bij het RDW het laadvermogen van hun voertuigen geverifieerd. Uit de inventarisatie van de ILT blijkt dat ruim 60% van de verhuizers niet over een vergunning beschikt.

Risico’s

Verhuizen zonder vergunning gaat vaak hand in hand met het niet naleven van andere regels, zoals de cao. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van verhuisbedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. Deze aantasting van een gelijk speelveld is een van de redenen dat de ILT hier toezicht op houdt. “Als de ILT een vervoerder langs de weg controleert en deze zonder vergunning betrapt, dan krijgt deze een boete van € 4.400 voor de eerste overtreding.” Ook voor de klanten kan het vervelend uitpakken als hun verhuizing strandt langs de weg. “Je moet je realiseren dat je inboedel niet verzekerd is tijdens de rit als je met een beunhaas in zee gaat. Hier loopt de consument een reëel risico.”

Voorlichtingsactie

Om verhuizers te wijzen op hun plichten en de risico’s, start de ILT een telefonische actie. De komende maanden worden zo’n 85 verhuisbedrijven gebeld en geïnformeerd over de regels. Het doel is tweeledig, enerzijds informatie verzamelen en registreren en anderzijds bedrijven informeren en stimuleren om aan de vervoerswetgeving te voldoen. Van Broekhoven: “Later kunnen we controleren of de verhuizers in actie zijn gekomen en een vergunning hebben aangevraagd.”

Tips voor klanten

Ook consumenten die een verhuisbedrijf inschakelen, kunnen er iets aan doen om te voorkomen dat hun inboedel langs de kant van de weg strandt. Van Broekhoven: “Klanten doen er goed aan om te controleren of ze met een bonafide bedrijf in zee gaan. Via de website van de NIWO kun je nakijken of het bedrijf een vergunning heeft. Vermoed je dat een bedrijf verhuizingen uitvoert zonder vergunning? Meld dit dan bij de ILT of bij de NIWO”.

Samenwerking

Deze voorlichtings- en controleactie is onderdeel van een samenwerking tussen de ILT, de brancheorganisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), Codekamer Verhuizen, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Stichting Vervoersbond Naleving Beroepsgoederenvervoer over de weg (VNB) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) om oneerlijke concurrentie en misstanden in de verhuisbranche aan te pakken.