ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft afgelopen dinsdag 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties vonden plaats bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats waar grootschalig grond is toegepast in het noorden van het land. De vluchten zijn uitgevoerd met toestemming van de bedrijven. De dag levert voor de ILT waardevolle informatie op over het gebruik van drones bij grondinspecties.

Er werden onder meer zogeheten 'mapping' vluchten uitgevoerd. De drone vliegt dan gedurende een bepaalde tijd volgens een vastgesteld patroon/raster voortdurend over de inrichting. Zodoende kan de ILT metingen uitvoeren op de diverse aanwezige partijen grond. Tijdens een dergelijke mapping worden hoogtes, oppervlaktes, hellingshoeken e.d. nauwkeurig in beeld gebracht en gerapporteerd. Deze metingen worden vergeleken met de beschikbare documentatie.

Ook voerde de ILT vluchten uit over een grootschalige toepassing van grond (tussen de 200.000 m3 en 400.000 m3). Dit leverde de ILT informatie op over het ontwerp, het terreinoppervlak, de afmetingen en hoeveelheden van de toepassing. Al eerder heeft een dronevlucht van de ILT een conflict tussen een omgevingsdienst en de eigenaar over de hoeveelheid grond en bouwstoffen kunnen beslechten. Ook in dit geval wil de ILT dit doen.

Met behulp van een multi-spectraal camera die verschillen kan zien op basis van verschillende golflengten van elektromagnetische straling, kan de ILT onderzoek doen naar het bepalen van de korrelgrootte (textuur) van een partij grond. Daardoor kan onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld zand, leem en klei. Ook de samenstelling van de grond kan worden gecheckt op basis van beschikbare documentatie. Drone-inspecties vergroten toekomstige inspectiemogelijkheden om informatiegestuurd te inspecteren met maximaal maatschappelijk effect.