Oplossing voor vertrek Boeings van Twente Airport

De rechtszaak, die donderdagmiddag 29 oktober zou dienen tussen Technology Base en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), gaat niet door. Technology Base (waar Twente Airport onderdeel van uitmaakt) trekt de voorlopige voorziening bij de rechtbank in omdat de ILT en Technology Base overeenstemming hebben bereikt over het vertrek van 6 Boeings 747 van Lufthansa.

Twente Airport
Beeld: ©Technology Base

Technology Base en de ILT hebben de afgelopen dagen constructief overlegd om een oplossing te vinden voor het veilig kunnen vertrekken van de vliegtuigen. Twente Airport verduidelijkt aan de inspectie enkele specificaties van de veiligheidsprotocollen voor dit type zeer grote toestellen. Door te voldoen aan dit soort veiligheidseisen (onder meer over gebruik startbaan, vliegtuigen moeten licht zijn en weinig brandstof meenemen) kan de ILT eenmalig een ontheffing afgeven. Beide partijen zijn het eens dat de huidige gang van zaken niet voor herhaling vatbaar is. De toestellen van Lufthansa kunnen daarmee vertrekken vanaf Twente Airport. Het eerste toestel zal op korte termijn vertrekken. Lufthansa is in gesprek met belangstellende kopers voor de toestellen. Drie toestellen zijn al verkocht en zullen voor de jaarwisseling vertrekken. De andere drie zullen conform planning eind juni 2021 weg zijn van Twente Airport.