Steekproef legionellapreventie bij logiesverblijven en zwembaden

Uit een telefonische inventarisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de maatregelen voor legionellapreventie in belangrijke mate zijn uitgevoerd door 94% van de 194 ondervraagde bungalowparken, campings, hotels en zwembaden. De steekproef vond plaats van medio juni tot begin juli. In september gaat de ILT inspecties op locatie uitvoeren.

water legionella zwembad pixabay

Ondanks de opgelegde beperkende maatregelen voor bedrijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft 75% van de logiesverblijven en zwembaden periodiek monsters laten nemen. 86% heeft het logboek (deels) bijgehouden en 62% heeft voorafgaand aan de heropening specifieke preventieve maatregelen genomen zoals spoelen en monsters laten nemen.

Belang van legionellapreventie

Sylvia Burgmans, teamleider Biologische Risico’s: “De afgelopen maanden werd legionellapreventie bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Met het oog op de zomervakantie was het voor ons belangrijk om te weten in hoeverre logiesverblijven en zwembaden actief aan legionellapreventie hebben gedaan. Uit deze steekproef blijkt dat het merendeel het belang van het uitvoeren van de noodzakelijke legionella beheersmaatregelen onderschrijft.”