Aw: Toereikendheid kapitaal WSW blijft onzeker

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) concludeert dat het onzeker blijft of het kapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toereikend is op het moment dat woningcorporaties in betalingsproblemen komen. Dit staat in het rapport ‘Toezicht WSW 2019’ dat op 26 juni door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rapporteert jaarlijks als toezichthouder op WSW.

sociale woningbouw
©ILT

Geen zekerheid

WSW staat borg voor leningen die corporaties aangaan en moet daarvoor kapitaal reserveren. In het rapport ‘Toezicht WSW 2019’ stelt de Aw dat de onzekerheid of het kapitaal toereikend is, wordt veroorzaakt door het huidige model dat WSW hiervoor gebruikt. Zo weegt de omvang van de leningenportefeuille van corporaties in het huidige model onvoldoende mee. Ook wordt het verlies van WSW bij wanbetaling door noodlijdende woningcorporaties mogelijk onjuist ingeschat. Het is daarom niet met de vereiste 99% zekerheid vast te stellen of het kapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen op te vangen.

Strategisch programma

De toereikendheid van het kapitaal van WSW heeft de Aw vorig jaar ook als onzeker beoordeeld. Het WSW heeft toen van de achtervangers, het Rijk en de VNG, tijd gekregen om de onzekerheid op te lossen met een strategisch programma. Het waarborgfonds is voornemens om de maatregelen uit dit strategisch programma in 2020 te implementeren en zodoende de onzekerheid op te lossen. De Aw ziet daarom nu geen aanleiding om zelf maatregelen aan WSW op te leggen.

Aw toezichthouder WSW

De Aw houdt toezicht op WSW. Belangrijk doel van dit toezicht is om vast te stellen of het kapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. De kans dat het Rijk en de gemeenten financieel worden aangesproken als achtervangers is dan heel klein.