ILT grijpt in bij risicovolle situaties met asbest

Bij een van de controles deze maand stuitte de ILT op een internetadvertentie waarin kindergasmaskers te koop werden aangeboden. Uit nader onderzoek bleek dat de aanbieder een legerkist had gekocht met daarin de kindergasmaskers en bijbehorende asbesthoudende filterbussen. Na de toelichting van de inspecteur heeft de eigenaar de filterbussen conform wet- en regelgeving ingeleverd bij de gemeente.

Gasmaskers met asbest

Eersel en Urk

In april/mei heeft de ILT twee keer ingegrepen in asbestgevaarlijke situaties. In één geval ging het om een weg in Eersel waar door werkzaamheden asbest vrij kon komen. De eigenaar van de weg had voorafgaand aan de werkzaamheden geen asbestinventarisatie gedaan. In het tweede geval is een motorschip (kotter uit 1981) gesloopt in een haven in Urk zonder dat vooraf is geïnventariseerd dat het schip asbest bevat. Delen van het ‘schip’ vielen in het water.

De weg in Eersel is in afwachting van het onderzoek nat gehouden, zodat er geen asbestdeeltjes in de omgeving terecht konden komen. De eigenaar van het motorschip moest zijn sloopactiviteiten staken, in afwachting van de asbestinventarisatie. Na de inventarisatie moest de eigenaar alsnog het asbest op juiste wijze afvoeren. Daarbij heeft hij delen van het schip die in het water zijn gevallen, alsnog opgeruimd volgens de geldige regels.

Rol ILT

De ILT ziet toe op handelingen met asbest, zoals import, bezit, bewerken, verhandelen en toepassen. Als er logischerwijs het vermoeden bestaat dat er asbest zit in een product dat wordt bewerkt, is een inventarisatie vooraf verplicht. Als asbest wordt verwijderd, moet dit direct worden afgevoerd. Het is verboden om asbest in opslag te hebben en ook de aanwezigheid van een asbestweg is in de meeste gevallen verboden. De ILT ziet er op toe dat een asbestweg wordt gemeld en houdt toezicht op de sanering van dit soort wegen.