Rotterdam The Hague Airport houdt zich aan de regels

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zich gehouden aan de geluidsnormen en aan de regels voor het gebruik van de luchthaven. Twee luchtvaartbedrijven kregen een waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat ze zonder geldige reden van de vertrekroute zijn afgeweken. Daarbij zijn geen risico’s voor de veiligheid ontstaan. Dit staat in de handhavingsrapportage van de ILT die minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rotterdam The Hague airport

Nachtvluchten

Er zijn in deze periode totaal 1.218 nachtvluchten op de luchthaven geweest. Dat zijn er 68 minder dan in het gebruiksjaar 2018. Van deze nachtvluchten onderzocht de ILT er 62 en uit dat onderzoek blijkt dat de nachtvluchten rechtmatig zijn uitgevoerd. Er zijn geen overtredingen geweest.

Geluidsnorm

In verband met een overschrijding van een geluidsnorm in een handhavingspunt bij Schiedam in 2018 heeft de ILT maatregelen aan RTHA opgelegd. Deze behelsden een tijdelijke inperking van de beschikbare geluidsruimte in dit punt en het opstellen van een beheersplan door RTHA om zeker te stellen dat de geluidsnorm in dit punt in 2019 niet opnieuw zou worden overschreden.  De luchthaven heeft de maatregelen correct uitgevoerd en de geluidsnorm bij Schiedam is niet opnieuw overschreden.

Vertrekroutes

De ILT heeft 164 routeafwijkingen onderzocht. Daarbij zijn 2 overtredingen geconstateerd; de ILT heeft daarop een waarschuwing afgegeven.

Handhavingsrapportage

Alle (regionale) luchthavens in Nederland, waaronder Rotterdam The Hague Airport, moeten zich aan bepaalde regels houden. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Een gebruiksjaar loopt steeds van 1 november tot en met 31 oktober. De ILT ziet erop toe dat RTHA en de gebruikers van de luchthaven de regels en de geluidsnormen naleven. Daarnaast zijn er voor RTHA nog regels die gaan over het gebruik van de vertrekroutes, zodanig dat dat zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen.