ILT handhaaft weer op passagiersrechten vouchers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft voortaan weer op de passagiersrechten rondom het verstrekken van vouchers bij annulering van een vlucht. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 mei 2020 de aanwijzing ingetrokken waarmee zij de ILT de opdracht gaf om tijdelijk niet te handhaven als luchtvaartmaatschappijen een voucher gaven in plaats van geld terug.  

Dit houdt in dat de ILT erop toeziet dat passagiers een heldere keuze hebben tussen het accepteren van een voucher en terugbetaling binnen zeven dagen. Deze keuze is vastgelegd in de EU-verordening voor passagiersrechten.

Onderzoek

De ILT doet onderzoek naar de gang van zaken rondom de vouchers van luchtvaartmaatschappijen. Dit doet de ILT op basis van de signalen die zij ontvangt. Om op te treden gebruikt de ILT meldingen van passagiers die een klacht hebben ingediend bij de luchtvaartmaatschappij. Met als doel om aan de hand van deze meldingen zicht te krijgen of luchtvaartmaatschappijen de rechten van passagiers rondom het verstrekken van de vouchers voldoende naleven.

Uit meldingen is gebleken dat luchtvaartmaatschappijen verschillend met de vouchers zijn omgaan. Ook verliep de informatieverstrekking door de luchtvaartmaatschappijen niet altijd goed. Luchtvaartmaatschappijen horen passagiers goed te informeren over hun rechten bij annulering van een vlucht en horen de verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden.

Rol van de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet er in Nederland op toe dat luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. De ILT behandelt geen individuele meldingen of klachten. In Nederland heeft alleen de rechter die bevoegdheid. Wel analyseert en gebruikt de ILT meldingen van passagiers bij de handhaving op het stelselmatig overtreden van regels door luchtvaartmaatschappijen. De ILT kan luchtvaartmaatschappijen sancties opleggen.