Maatschappelijk effect bepaalt inzet ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt definitief vorm in 2019. Alles is ingericht op het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect. De inzet richt zich vooral op de grootste risico’s voor mens en milieu. Hiermee komt de ILT tegemoet aan de verwachtingen van de samenleving. Dat staat in het Jaarverslag 2019 van de ILT dat op 20 mei naar de Tweede Kamer is verstuurd.

cover ILT jaarbverslag 2019

Innoveren en samenwerken
Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT: “Dit jaarverslag verschijnt in de tijd waarin de Covid-19 pandemie ons nog stevig in de greep heeft en veel van ons vraagt. Het voelt bijna onwerkelijk om terug te kijken, terwijl er zoveel verandert en we ons afvragen welke nieuwe werkelijkheid gaat ontstaan. Het stelt de ILT voor nieuwe uitdagingen. We maken grote stappen in data-gericht werken en toezicht op afstand, nu is dat in een stroomversnelling geraakt. We gaan door met innoveren en samenwerken en kijken naar het maatschappelijk effect dat we kunnen bereiken als onze inspecteurs ergens op afstappen.”

Signaalrapportages
Wanneer de ILT wil waarschuwen voor zaken die mis dreigen (te) gaan of ontwikkelingen ziet waarvoor wetten of regels ontoereikend zijn, dan stelt ze signaalrapportages op. In 2019 gaan deze over:

  • Fraude met tachografen staat handhaving rij- en rusttijden in de weg;
  • Fraude met certificering van duurzame biodiesel;
  • Toenemend risico op botsingen tussen recreatieve drones en bemande luchtvaart;
  • Analyse risico’s in de keten van bodemas, het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale;
  • Ruimte voor de doorontwikkeling van vergunningverlening-, toezicht- en het handhavingsstelsel.

Daarnaast bracht de Autoriteit woningcorporaties signalen naar buiten over de Saneringscorporatie Vestia, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en via de Staat van de Corporatiesector.

Jan van den Bos: “We pakken de grootste risico’s aan en we laten zien welke resultaten we bereiken. We zetten de schijnwerper op zaken die extra aandacht of een andere aanpak vragen.”
 

Techniek en kennisdelen
De ILT zet slimme technische hulpmiddelen in om optimaal rendement te behalen. Zo wordt zwaveluitstoot van individuele schepen midden op zee of het opsporen van illegaal vervoer van grond vastgesteld door gebruik te maken van satellietdata, remote sensing, snuffelpalen en drones. De ILT stimuleert het delen van informatie met kennisinstellingen, branches en bedrijven om de handhaving te verbeteren.

Programmatisch te werk
Naast de reguliere werkzaamheden wordt er gewerkt in programma’s. In deze vorm is er extra aandacht en capaciteit voor een thema dat hierom vraagt. In 2019 werkt de ILT verder aan de 6 programma’s die in 2018 zijn gestart. Het programma Schiphol is nieuw in 2019. Daarnaast start de ILT met deze nieuwe programma’s:

  • Verstoring marktwerking taxivervoer
  • Legionella en
  • Veiligheid op het spoor.


Dienstverlening
In 2019 neemt de ILT het webportaal ‘MijnILT’ in gebruik. Via dit portaal kunnen ondernemers meldingen indienen en vergunningen aanvragen en houden ze overzicht over hun vergunningaanvragen en meldingen. Zo kunnen bijvoorbeeld EVOA-vergunningaanvragen en de buitenlandheffing op export van afval vanaf december 2019 via het loket afgehandeld worden.

De ILT blijft werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dankzij extra budget vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan de ILT de handhaving versterken en de programma’s uitvoeren. De ILT is gestart met de werving van extra inspecteurs, data analisten en andere medewerkers.