Onbetrouwbare keuringsrapporten gebruikt bij kleiput Winterswijk

Drie bedrijven en de gemeente Winterswijk hebben een waarschuwing gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze organisaties hebben onbetrouwbare keuringsrapporten gebruikt bij het toepassen van grond in de kleiput in Winterswijk. Ook had er onderzoek moeten plaatsvinden naar asbest en PFAS. Dat is niet gebeurd en dat is een overtreding van artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Gemeente en bedrijven hebben een waarschuwing gekregen omdat het om een eerste overtreding gaat en er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

De ILT heeft een toezichtloket bodem waar mogelijke overtredingen en misstanden in het bodembeheer kunnen worden gemeld. De ILT heeft meldingen van 6 en 8 november 2019 onderzocht en uit vijf keuringsrapporten is gebleken dat er geen analyse van PFAS is uitgevoerd. Er is in de rapportage ook niet onderbouwd dat de partij grond niet PFAS-verdacht is. Daarnaast is gebleken dat er in één rapportage geen asbest is gemeten terwijl de partij grond wel asbest-verdacht is.

Verkeerde interpretatie
De ILT heeft er rekening mee gehouden dat het tijdelijke handelingskader PFAS onjuist door het waterschap is geïnterpreteerd en dit ook op zijn website heeft gepubliceerd (6 november 2019). De gemeente en de bedrijven hebben hierdoor onjuist advies gekregen over de toe te passen grond. Echter er is een eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de bodemregelgeving en het tijdelijke handelingskader PFAS.

Kwaliteitsborging
De ILT houdt binnen het KWALIBO-stelsel toezicht op bodemintermediairs en certificerende instellingen. KWALIBO staat voor kwaliteitsborging bij bodemintermediairs. Het stelsel heeft als doel de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs en certificerende instellingen te vergroten.