ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen. Er is een betrouwbaar beeld gegeven van de kwaliteit en eigenschappen van de TGG die is opgeslagen in Moerdijk en de Eemshaven.

Thermisch reinigen is een manier waarop men een mengsel van ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt (afkomstig van wegonderhoud) kan schoonmaken. De bedrijven mogen de grond nu weer aanbieden. Voor daadwerkelijk gebruik is nog wel toestemming nodig van het lokaal bevoegd gezag. TGG kan dan onder specifieke condities worden toegepast, bijvoorbeeld in een brak gebied.

Het vertrouwen in thermisch gereinigde grond werd in 2016 geschaad nadat bleek dat de kwaliteit op drie locaties (Westdijk in Bunschoten, de plas van Heenvliet en de Perkpolder) niet voldeed aan de normen die gesteld worden vanuit het Besluit Bodemkwaliteit. Daarom stelde de ILT een onderzoek in naar de bedrijven in Nederland die thermisch reinigen en op dit moment veel TGG produceren. Dit zijn Theo Pouw en ATM. De ILT eiste van ATM aanpassing van het productieproces.

Aangepaste productieprocessen
Theo Pouw en ATM hebben inmiddels hun productieprocessen gewijzigd en hun voorraden opnieuw gekeurd. Deze reinigers geven nu de mogelijkheden en knelpunten bij toepassing aan. De lokale bevoegde gezagen (bijvoorbeeld een omgevingsdienst) kunnen hun besluitvorming over de toepassing hierop baseren. De ILT gaat afspraken met de handhavingspartners maken over het toezicht op thermische reinigers, zodat de kwaliteit van nieuw te produceren TGG gewaarborgd blijft.

©IenW/ILT