Raad van State: Rode mijnsteen moet voldoen aan milieu-eisen

Rode mijnsteen, een rood gesteente dat gebruikt wordt voor sierbestrating en toplaag voor sportvelden, moet bij verkoop voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring. In zo’n verklaring staat of de bouwstof voldoet aan de milieu-eisen voor toepassing. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van Staten (RvS) op woensdag 18 september 2019.

In 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het Nederlands bedrijf dat deze rode mijnsteen verkocht een dwangsom opgelegd omdat deze niet was voorzien van zo’n verklaring. Het bedrijf ging daartegen in verweer. Volgens het bedrijf zou het om een natuurproduct gaan dat zo’n verklaring niet nodig heeft.
 
De rode mijnsteen wordt gevormd doordat een oude mijnsteenberg van een steenkoolmijn in Limburg is gaan smeulen. Door de verhitting wordt mijnsteen omgezet in rood gesteente. Het bedrijf breekt en zeeft het rode gesteente. Na deze bewerking is het geschikt voor allerlei vormen van bestrating en sportvelden. Deze uitspraak is ook van toepassing op vergelijkbaar bewerkt gesteente afkomstig uit het buitenland.
 
ILT-toezicht bodem
De ILT intensiveert het toezicht daar waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn: bodem, grond, water en de verwerking van afvalstoffen. In haar ILT-brede risicoanalyse 2019 zijn de milieukosten voor aantasting bodemkwaliteit berekend op 1,6 miljard euro per jaar.
 
Uitspraak Raad van State
 

Rode mijnsteen