ILT naar bestuursrechter over milieuvergunning Tata Steel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de provincie Noord-Holland de milieuvergunning aanpast van Tata Steel in IJmuiden. Om de provincie hiertoe te bewegen, dient de ILT vandaag beroep in bij de bestuursrechter.

De provincie is wettelijk verplicht om milieuvergunningen regelmatig te actualiseren, zodat steeds de best beschikbare technieken door bedrijven worden toegepast. Zo moet de provincie ook de milieuvergunning van Tata Steel regelmatig tegen het licht houden. In de wet is vastgelegd dat de ILT het recht heeft om advies uit te brengen. Als het bevoegd gezag – in dit geval de provincie Noord-Holland – besluit het advies naast zich neer te leggen, kan de ILT besluiten een beroep in te stellen.

Omwonenden
Jan van den Bos, Inspecteur-generaal van de ILT: “Wij willen dat de provincie in de vergunning vastlegt dat Tata Steel moet onderzoeken wat vandaag de dag de best beschikbare technieken zijn om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de pelletfabriek omlaag te krijgen, en wat daarvan de kosten zijn. De provincie Noord-Holland liet ons op 7 mei jl. weten dit niet te willen doen. Tegen dit besluit gaat de ILT in beroep.”

Windverhitten
In november 2018 ging de ILT al in beroep tegen het besluit van de provincie dat Tata Steel géén aanvullende maatregelen hoeft te nemen om de NOx-uitstoot bij het windverhitten terug te brengen naar Europese normen. Deze zaak loopt nog.

Gezondheidsschade
Stikstofoxiden zijn gassen die slecht zijn voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De uitstoot van stikstofdioxide leidt volgens de Gezondheidsraad in Nederland tot het voortijdig overlijden van 2.600 mensen per jaar. Tata Steel is de grootste industriële uitstoter van stikstofoxiden in Nederland, en de pelletfabriek in IJmuiden is de grootste bron van stikstofoxide in Noord-Holland.