“Samenwerking in bodemtoezicht noodzaak”

“Iedere toezichthouder op het gebied van bodem en water is een belangrijke schakel in effectief toezicht. Alleen door het delen van informatie en samenwerken ontstaat overzicht en kan gericht worden opgetreden bij risico’s en misstanden.” Dat heeft inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag 6 juni gezegd tijdens het landelijk Bodemcongres.

Van den Bos: “Schone en gezonde bodem en bescherming van het water zijn helaas niet vanzelfsprekend. Bij hergebruik van bouwstoffen en grond wordt niet altijd rekening gehouden directe of lange-termijn gevolgen voor bodem of grond- en oppervlaktewater. Die zijn voor het oog niet altijd zichtbaar. Er valt dan ook veel geld te verdienen met schadelijke toepassingen van vervuilde grond.” Goed toezicht is volgens Van den Bos nodig om de rekening niet door te schuiven naar de kinderen.
 
Er zijn verschillende toezichthouders actief in de bodemwereld. Deze partners zien de urgentie van meer samenwerking. De ILT is een aanjager van samenwerking en kennisdeling voor effectief toezicDaarnaast houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van grond in de handels- en transportketen en de betrouwbaarheid van de tussenpersonen in de bodemwereld. Andere toezichthouders brengen hun eigen specialisme, (lokale) expertise en daadkracht in, bijvoorbeeld bij saneringen of toepassing van bouwstoffen en grond tijdens projecten.
 
Samen met Rijkswaterstaat, Politie, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek en RUD Limburg organiseerde ILT dit congres. Aanwezig waren medewerkers toezicht en handhaving bodem, vergunningverleners, bestuurders, portefeuillehouders, directies en beleidsmedewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkwaterstaat, Politie, Openbaar Ministerie, ILT, NVWA en Inspectie SZW.