Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht naar Tweede Kamer

De bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht naar de Tweede Kamer gestuurd. Inclusief de kabinetsreactie op de doorlichting. Een beleidsdoorlichting is een periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een begrotingsartikel. In dit geval gaat het om artikel 24 Handhaving en Toezicht van het ministerie.

Bekijk de beleidsdoorlichting en kabinetsreactie op www.rijksoverheid.nl